DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7613

Antraštė: Miškų įveisimo tyrimai Mažeikių rajone
Kitos antraštės: A research on afforestation in Mažeikiai district
Autoriai: Gedrimas, Paulius
Raktiniai žodžiai: augavietė; miško želdiniai; privati žemė; valstybinė žemė; tikslinės medžių rūšys
habitat; plantations; private lands; state lands; target tree species
Leidimo data: 13-Bir-2018
Santrauka: Magistro darbe analizuojamos 2006 – 2016 metais Mažeikių rajone ne miško žemėje įveistų želdinių apimtys, augaviečių įvertinimo tikslumas bei tikslinių medžių rūšių parinkimas atskirose augavietėse. Darbo objektas: Mažeikių rajone 2006 – 2016 metais privačioje ir valstybinėje žemėje įveisti miškai. Darbo tikslas: įvertinti Mažeikių rajone privačioje ir valstybinėje žemėje 2006 – 2016 metais įveistų želdinių tendencijas ir kokybę. Darbo metodai: surinktų duomenų analizė atliekama pasinaudojant MS Excel ir STATISTICA programomis. Darbo rezultatai: atlikus surinktų duomenų statistinę analizę nustatyta, kad Mažeikių rajone 2006 – 2016 m. naujai įveista 250,4 ha želdinių, iš kurių 56 proc. privačioje žemėje ir 44 proc. – valstybinėje ne miško žemėje.
Aprašymas: Master thesis focuses on the volumes of plantations on non-forest lands in Mažeikiai district from 2006 to 2016, accuracy of the assessment of plantations as well as the selection of target tree species on individual plantations. Research object: plantations on private and state lands in Mažeikiai district during the 2006 - 2016 years. Research aim: to evaluate the tendencies and quality of the afforested private and state owned lands in Mažeikiai district during the 2006 – 2016 period. Research methods: analysis of the obtained data was conducted by employing MS Excel and STATISTICA programmes. Research results: Analysis of the collected data indicated that in the Mažeikiai district from 2006 to 2016, the newly afforested area made 250.4 hectares, of which 56% were on private land and 44% on non-forested land. In total, 108 forest parcels were planted during the eleven year period.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7613
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense409065032190513220lt.pdf77,97 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Paulius Gedrimas.pdf2,7 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums