DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6003

Antraštė: Reguliuojamo drenažo poveikis vandens kokybės ir nuotėkio charakteristikoms Vaisodžių (Alytaus r.) objekte
Kitos antraštės: The Effect of Controlled Drainage on the Water Quality and Flow Characteristics in Vaisodžiai (Lithuania) Drainage Systems
Autoriai: Stankevičius, Vytautas
Raktiniai žodžiai: Dirvožemio drėgmė; kontroliuojamas drenažas; drenažas; melioracija
soil moisture; controlled drainage; drainage; land reclamation.
Leidimo data: 19-Bir-2017
Santrauka: Tyrimo objektas – Alytaus apskrityje Vaisodžių kadastrinėje vietovėje esantis objektas, užimantis 19,12 ha sausinamą plotą, kuriame yra 10,3 km drenažo tinklų, o tai sudaro apie 0,538 km·ha-1 drenažo tinklo tankį. Tyrimo tikslas – nustatyti reguliuojamo drenažo poveikį Vaisodžių kadastrinės vietovės objekte vandens kokybės ir nuotėkio charakteristikoms. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti dvipusio drėgmės reguliavimo drenažo praktinę patirtį ir mokslinius tyrimus. 2. Išanalizuoti inžinerinius konstrukcinius elementus, reikalingus drenažo reguliavimui, variantus palyginti tarpusavyje. 3. Nustatyti drenažo reguliavimo praktinio pritaikomumo galimybes, remiantis moksliniais tyrimais ir užsienio praktika. 4. Palyginti reguliuojamo ir nereguliuojamo drenažo esmines charakteristikas. 5. Išanalizuoti reguliuojamo ploto eksperimentinio tyrimų objekte drėgmės režimo ir vandens kokybės charakteristikas.
Aprašymas: Object of the research – the object located in Vaisodžiai cadastral area of Alytus district covering the drained area of 19.12 ha including 10.3 km of drainage networks, what makes up approx. 0.538 km·ha-1 of drainage network density. The aim of the research – to determine the effect of regulated drainage on the water quality and flow characteristics in the object of Vaisodžiai cadastral area. Tasks to be solved: 1. To analyse two-way moisture control drainage practical experience and research. 2. To analyse the structural engineering elements necessary for drainage regulation, variations to be compared with each other. 3. To determine drainage regulatory practical applicability options, based on research and foreign practice. 4. To compare essential characteristics of regulated and unregulated drainage. 5. To analyse water regime and water quality characteristics of the experimental area.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6003
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Povilias Stankevičius.pdf2,18 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
authorLicense Stankevičius.pdf84,08 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums