DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4943

Antraštė: Miško kirtimo atliekų ruošos ekonominė analizė
Kitos antraštės: Economic analysis of logging residues forwarding
Autoriai: Skruodys, Vytautas
Raktiniai žodžiai: darbo laiko sąnaudos; darbo našumas; savikaina; miško kirtimo atliekos; medienos kuras
time consumption; extraction distance; labour productivity; logging residues; wood fuel
Leidimo data: 27-Bir-2016
Santrauka: Šiame baigiamajame darbe siekiama įvertinti miško kirtimo atliekų ruošos sąnaudas bei savikainą apsprendžiančius veiksnius bei jų gamybos ekonominį tikslingumą. Darbo objektas - VĮ Šakių miškų urėdija. Darbo tikslas - atlikti miško kirtimo atliekų ruošos ekonominę analizę. Darbo metodai: Mokslinės literatūros sisteminė analizė; lyginamoji analizė; atvejo analizė; statistinė analizė. Darbo rezultatai. Darbe analizuojamos miško kirtimo atliekų ruošos laiko sąnaudos, darbo našumas ir savikaina. Gauti rezultatai palyginami su analogiškais medienos sortimentų ištraukimo rodikliais. Tyrimo duomenys surinkti VĮ Šakių miškų urėdijos plyno kirtimo biržėse, dalyvaujant ištraukimo procese ir fiksuojant gamybinių operacijų trukmę bei važiavimo trajektoriją. Tyrimo rezultatai rodo, kad svarbiausias veiksnys, lemiantis miško kirtimo atliekų ruošos darbo našumą bei savikainą, yra ištraukimo atstumas. Pagal 2015 metų duomenis, VĮ Šakių miškų urėdijoje ekonomiškai tikslingas miško kirtimo atliekų ištraukimo atstumas siekė 490 m. Šis atstumas gali keistis, priklausomai nuo atliekų pardavimo kainos. Lyginant su medienos sortimentų ištraukimo savikaina, kirtimo atliekų ruoša yra 1,9 – 2,7 karto brangesnė.
Aprašymas: The thesis focuses on time consumption, labour productivity and costs of logging residues production as well as the main factors determining the costs and economic rationality of production. Research object – Šakiai State Forest Enterprise. Research aim - to complete economic analysis logging residues forwarding. Research methods. Analysis of scientific literature, comparative analysis, case analysis, statistical analysis. Results. Time consumption, labour productivity and costs of logging residue production were analysed in the thesis. The results were compared with respective results of timber assortments extraction. The data was collected in clearcut areas of Šakiai State Forest Enterprise during process of extraction by registering time of operations and path of machine movement. The findings revealed that the main factor influencing the productivity and costs of production was the distance of extraction. Data for 2015 indicated that economically rational distance of logging residues extraction was 490 m. The distance might vary depending on the price for logging residues. The costs of logging residues extraction is 1.9 – 2.7 times higher than costs of timber extraction.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4943
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Vytautas Skruodys authorLicense.pdf81,83 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Vytautas Skruodys Magistrinis.pdf1,48 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums