DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
ASU apgintos disertacijos 2018 >
2018 ASU disertacijos (DIS18) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/8216

Antraštė: Baltažiedės robinijos (Robinia pseudoacacia L.) plitimas ir ekologiniai ypatumai Lietuvos sąlygomis
Kitos antraštės: Spreading and Ecological Peculiarities of the Black Locust (Robinia Pseudoacacia L.) in Lithuanian Conditions
Autoriai: Černulienė, Sinilga
Raktiniai žodžiai: baltažiedė robinija; plitimas; fenologija; mikrosatelitinė analizė
black locust; spreading; pfenology; microsatellite analysis
Leidimo data: 9-Sau-2019
Santrauka: Neabejotiną reikšmę ekonomikai, aplinkai ir socialiniam žmonių gyvenimui. Perkelti arba persikėlę iš savo natūralaus paplitimo teritorijų (arealų), prisitaikydami prie naujų augimo są-lygų, jie keičia savo fenologiją, biologiją, o kartais netgi ima genetiškai skirtis nuo motininių populiacijų. Apie vienus svetimžemius augalus turime pakankamai informacijos, apie kitus to-kios informacijos stinga arba ji yra prieštaringa. Tarp pastarųjų augalų yra iš Šiaurės Amerikos kilusi ir jau senokai introdukuota į Europą baltažiedė robinija (Robinia pseudoacacia L.). Lietu-voje robinija, kaip svetimžemė rūšis, palyginti sparčiai plinta kai kuriuose ekotopuose (pvz. Kur-šių nerijoje), todėl 2012 metais Invazinių rūšių kontrolės tarybos prie LR Aplinkos ministerijos ji įtraukta į invazinių rūšių sąrašą, o 2016 metais baltažiedė robinija paskelbta naikintina mies-tuose ir gyvenvietėse.
Aprašymas: At present Lithuania has about 550 alien plants. They undoubtedly have a significant impact on economics, environment and social life. After transfering from the natural range and trying to adjust to the new growing conditions, some species change their phenology and biology. In certain cases such species start to genetically deviate from original populations. There is sufficient amount of information about several species of alien plants whereas for some species there is a lack of information or it is controversial. Black locust (Robinia pseudoacacia L.), a North American species, naturalized in Europe many years ago, falls into the alien species group with inssuficient and controversial information. In Lithuania the black locust as an alien species spread very fast in certain ecotypes such as Curonian Spit and, therefore, in 2012 Invasive Species Council under the Ministry of Environment of the Republic of Lithuania included it into the list of invasive species whereas in 2016 the black locust was declared to be eliminated in cities and villages.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/8216
Priskirta kitiems rinkiniams:2018 ASU disertacijos (DIS18)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
S. Černulienė Licencinė.pdf900,84 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Sinilga Černulienė.pdf3,68 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums