DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
ASU apgintos disertacijos 2018 >
2018 ASU neprieinamos disertacijos (DISN18) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/8215

Antraštė: Polichlorbifenilų ir policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekiai Lietuvoje gaminamuose kompostuose jų įtaka dirvožemiui bei augalams
Kitos antraštės: Amount of Polychlorbiphenyls and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Lithuania Produced Composts and their Effect on Soil and Plants
Autoriai: Barčauskaitė, Karolina
Raktiniai žodžiai: kompostas; patvarūs organiniai teršalai; PAA; PCB
compost; persistent organic pollutants; PAHs; PCBs
Leidimo data: 9-Sau-2019
Santrauka: Technologijų pažangos amžiuje vystantis pramonei, didėjant vartojimui, didele problema tampa susidarančios atliekos. Įvertinus dešimties metų laikotarpį (2004–2014 m.) ir vienam gyventojui tekusį komunalinių atliekų kiekį, jis penkiolikoje iš 35 Europos valstybių padidėjo nuo 1,8 iki 29,6 proc. (Eurostat, 2018). Lietuvoje per dešimties metų laikotarpį vienam gyventojui tenkantis komunalinių atliekų kiekis padidėjo – 16 proc. Atliekos susidaro ne tik namų ūkiuose, bet ir pramonėje, žemės ūkyje, maisto pramonės ir maitinimo sektoriuose. Daugėjant atliekų, aštrėja atliekų šalinimo problema, todėl nuolat ieškoma būdų sumažinti neigiamą susikaupusių atliekų poveikį. Įgyvendinant Europos Sąjungos direktyvą 2008/98/EB, kurioje numatyta mažinti į sąvartynus patenkančių bioskaidžių atliekų kiekį, pastaruoju metu Lietuvoje prie savivaldybių įkurti regioniniai atliekų tvarkymo centrai. Kiekviename tokiame centre įrengtos kompostavimo aikštelės, kuriose kompostuojami ne tik rudenį sugrėbti medžių lapai, bet ir kitos iš miesto gatvių ir pavienių gyventojų surinktos bioskaidžios atliekos.
Aprašymas: With the advent of technology, wastes become a major issue as industry evolves and consumption increases. Having assessed the ten-year period (2004–2014) and the amount of municipal waste “produced” by a single resident this amount has increased in the fourteen out of 35 European countries (Eurostat 2018). In Lithuania, during the ten-year period, the amount of municipal waste per capital increased by 16%. Waste is generated not only in households, but also in industry, agriculture, food industry and catering sectors. The increasing amount of waste causes the problem of waste disposal, therefore, there is an ongoing search for ways to reduce the negative impacts of accumulated waste. The regional waste management centres established in Lithuania implement Directive 2008/98/EC of the European Union, which provides for the reduction of biodegradable waste going to landfills.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/8215
Priskirta kitiems rinkiniams:2018 ASU neprieinamos disertacijos (DISN18)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Karolina Barčauskaitė disertacija.pdf5,91 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
scan0001.pdf988,56 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums