DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
ASU apgintos disertacijos 2018 >
2018 ASU disertacijos (DIS18) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/8214

Antraštė: Tolimų paprastosios pušies (Pinus Sylvestris L.) populiacijų reakcija į aplinkos pokyčius ir jų perkėlimo ūkinė nauda
Kitos antraštės: Response and Commercial Benefit of Long-Distance Transfer of Scots Pine (Pinus Sylvestris L.) Populations
Autoriai: Bužinskas, Linas
Raktiniai žodžiai: adaptyvumas; apikalinis dominavimas; populiacijų perkėlimas; endogeninė ramybės būsena; klimato kaita, šiltos žiemos
adaptedness, apical dominance; quiescence; dormancy; growth rhythm; frost damage
Leidimo data: 9-Sau-2019
Santrauka: Šiame tyrime nagrinėjama problema – su visuotiniais klimato pokyčiais susiję miško medžių adaptacinės aplinkos pokyčiai, kai šiauresnėse vietovėse susidaro palankesnės sąlygos augti pietinės adaptacinės ap-linkos miško medžių genotipams. Tokie klausimai, kaip ir iš kur perkelti pušies genetinę medžiagą, sie-kiant pagerinti vietinių populiacijų adaptyvumą, kaip efektyviau tai atlikti tiesioginio perkėlimo ar hibri-dizacijos su vietiniais genotipais būdu, lieka neatsakyti ir yra ypač aktualūs Lietuvai. Disertacijos tikslas buvo remiantis ilgalaikiais bandomaisiais želdiniais ir trumpalaikiais testais kontroliuojamoje aplinkoje ištirti paprastosios pušies populiacijų reakciją į aplinkos pokyčius ir perkėlimo į Lietuvą ekonominę (na-šumas)-ekologinę (adaptyvumas) naudą, kaip vieną iš genetinių priemonių švelninant neigiamus klimato kaitos padarinius Lietuvos miškams.
Aprašymas: In our thesis we address the problem of shifting adaptive targets of forest tree populations due to climatic change, when favourable conditions for southerly genetic material may occur in northerly environments. Then the following questions may arise. From where we could introduce the genetic material of Scots pine to improve adaptedness of local populations? Shall we do it via direct seed transfer or via mating with local parents? The main aim of this study was to assess the population transfer effect on wood yield (commercial gain) and adaptedness (ecological benefits) via direct seed transfer or via mating with local genotypes on the basis of long-term field experiments and short-term tests in controlled environment. Our material consist of two parts (a) measurements on quantitative and qualitative traits of ca. 4000 Scots pine trees from over 50 distant populations tested in four major long term population common garden tests of age 20 to 45 years with the total area of ca. 16 ha and (b) tests of a fewer set of population seedlings in climatic chambers aimed for testing tolerance to a frequent stress during mild winters early transition from rest to quiescence in Scots pine.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/8214
Priskirta kitiems rinkiniams:2018 ASU disertacijos (DIS18)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Linas Bužinskas Disertacija.pdf6,91 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Licencinė sutartis.pdf1,38 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums