DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
ASU apgintos disertacijos 2018 >
2018 ASU disertacijos (DIS18) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/8213

Antraštė: Svetimkraščių lapuočių krūmų rūšių paplitimas, kaita ir poveikis miško fitocenozių struktūrai bei rūšinei sudėčiai
Kitos antraštės: Distribution, Abundance and Impact of Non–Native Deciduous Shrub Species on Forest Phytocenoses Structure and Species Composition
Autoriai: Pratašienė, Kristina
Raktiniai žodžiai: Fitocemozės; svetimkraštės krūmų rūšys; kaita
Phytocenoses; non-native shrub species; abundance
Leidimo data: 7-Sau-2019
Santrauka: Tyrimų objektai – būdingiausios miškams ir gausiausiai Lietuvos miškuose paplitusios svetimkraštės lapuočių trako rūšys: Sambucus nigra, Sambucus racemosa, Amelanchier spicata, Sarothamnus scoparius ir Padus serotina. Sambucus sp., Amelanchier spicata ir Sarothamnus scoparius buvo labiausiai paplitusios Nb ir Nc tipų augavietėse; gausiausiai augo 0,7–0,8 skalsumo medynuose. Sambucus sp. daugiausia augo I, IV, V, Amelanchier spicata – V, VI; Sarothamnus scoparius – IV, V amžiaus klasių medynuose. Sambucus sp. labiausiai buvo paplitusi pušynuose ir eglynuose; Amelanchier spicata ir Sarothamnus scoparius – pušynuose. Sambucus sp. daugiausia augo III boniteto medynuose; Amelanchier spicata – IA, I; Sarothamnus scoparius buvo paplitusi įvairaus boniteto medynuose.
Aprašymas: The objects of the research: alien deciduous shrub species that are most common and most widely spread in Lithuanian forests: Sambucus nigra, Sambucus racemosa, Amelanchier spicata, Sarothamnus scoparius and Padus serotina. Sambucus sp., Amelanchier spicata and Sarothamnus scoparius were most commonly found in Nb and Nc habitats types; Growth increased in stands by 0.7–0.8 stocking level. Sambucus sp. mostly grown in I, IV, V age classes of stand; Amelanchier spicata – V, VI; Sarothamnus scoparius – in IV, V age classes of stands. Sambucus sp. was most commonly found in pine and spruce forests; Amelanchier spicata and Sarothamnus scoparius – in pine stands. Sambucus sp. mostly grown in III bonitet of stands; Amelanchier spicata – IA, I; Sarothamnus scoparius was prevalent in various bonitet stands.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/8213
Priskirta kitiems rinkiniams:2018 ASU disertacijos (DIS18)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Disertacija_Pratasiene Kristina.pdf27,24 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
scan0002.pdf980,37 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums