DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
ASU apgintos disertacijos 2018 >
2018 ASU disertacijos (DIS18) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/8209

Antraštė: Rykštinės soros (Panicum virgatum L.) agrobiologinis potencialas Europos nemoralinėje zonoje
Kitos antraštės: Agrobiological Potential of Switchgrass (Panicum Virgaltum L.) on the Nemoral Zone of Europe
Autoriai: Norkevičienė, Eglė
Leidimo data: 21-Gru-2018
Santrauka: Efektą sukeliančių dujų emisijų bei atliekų mažinimu, skatina intensyviau diegti ir plėtoti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą (European Commission, 2016). Energijos gavyboje iš atsinaujinančių išteklių įžvelgiama eilė privalumų: mažėja iškastinio kuro vartojimas, stiprėja valstybių energetinė nepriklausomybė, mažėja dujų sukeliančių šilt-namio efektą emisijos, sprendžiamos socialinės, ekonominės problemos ir kt. (Dzejanavi-čienė ir kt., 2011; Shankar, 2017). Atsižvelgdama į iškilusius aplinkosauginius ir energetinius iššūkius, 2014 m. Euro-pos Komisija priėmė naują energetikos strategiją, kurios vienas iš tikslų – iki 2030 m. 27 proc. visos ES pagaminamos energijos gauti iš atsinaujinančių šaltinių (European Co-mmission, 2014). Pasaulyje sparčiai auga saulės, vėjo, vandens, geoterminės energijos naudojimas.
Aprašymas: The increase in global energy demand and the decrease in available fossil fuels as well as concern about the effects of greenhouse gasses on the global climate change pushes humanity towards the search for alternative energy sources (Robbins et al., 2012). Plant biomass is increasingly used not just for food, feed and fiber, but also for biofuel production in the EU countries (Nielsen et al., 2007). The environmental safety require-ments steer the focus to non-edible plants (Hochman et al., 2008). The C4 plants could pro-vide an efficient solution for the development of innovative energy industry (Samson et al., 2005; Byrt et al., 2011). The C4 refers to the 4- carbon molecule as the first product of this photosynthesis pathway. The C4 plants are more productive and resistant to prolon-ged droughts and heat due to the reduction in photorespiration compared to the plants employing the C3 pathway(Brutnell et al., 2010).
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/8209
Priskirta kitiems rinkiniams:2018 ASU disertacijos (DIS18)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Disertacija Eglė Norkevičienė.pdf16,03 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
scan0001.pdf996,32 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums