DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
ASU apgintos disertacijos 2018 >
2018 ASU disertacijos (DIS18) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/8208

Antraštė: Žolynų požeminė biomasė ir organinės anglies sankaupos skirtingo reljefo ekosistemose
Kitos antraštės: Grassland Belowground Biomass and Organic Carbon Accumulation in Different Terrain Ecosystems
Autoriai: Tomchuk, Donata
Raktiniai žodžiai: požeminė biomasė; šaknys; dirvožemio organinės anglies sankaupos
belowground biomass; roots; soil organic carbon accumulation
Leidimo data: 21-Gru-2018
Santrauka: Pastaruoju metu Pasaulyje vis atidžiau yra stebimi klimato kaitos reiškiniai, atsirandantys dėl intensyvios žmogaus ūkinės veiklos, kurie kelia grėsmę aplinkai, ūkinei veiklai ir pasaulio ekonomikos vystymuisi. Dėl neracionalaus ūkininkavimo vyksta dirvožemio degradacijos procesai: erozija, dirvožemio suslėgimas, organinės anglies mažėjimas ir ekosistemos biologinės įvairovės nykimas. Dirvožemio degradacijos laipsnį lemia dirvožemio savybės, ir dirvožemį formuojantys veiksniai: klimatas, žemės naudojimas ir žemės ūkio augalų auginimo technologijos. Neigiamo ūkininkavimo poveikio dirvožemiui sumažinimui taikomos aplinkosaugos priemonės. Dirvožemio struktūrą gerina organinė medžiaga, kuri padidina dirvos atsparumą erozijai, sutankėjimui ir žemės nuošliaužoms. Dirvožemio organinė medžiaga yra dirvožemio biotos maisto šaltinis. Įvertinus dirvožemio organinės medžiagos kiekio dinamiką, įmanoma parinkti ir pritaikyti priemones, mažinančias dirvožemio degradaciją.
Aprašymas: Recently, the phenomena of climate change resulting from intense human economic activity is increasingly noticeable all over the world. It threatens the environment, farming and the development of the global economy. Inappropriate farming leads to soil degradation processes: erosion, soil compression, organic carbon decline in soil and the loss of ecosystem biodiversity. The degree of soil degradation is determined by soil properties and soil-forming factors: climate, land use and agricultural crop production technologies. In order to reduce the negative impact of farming on soil, environmental measures are applied. Soil structure is enhanced by soil organic matter, which increases the soil resistance to erosion, compaction and landslides. Soil organic matter is a food source of soil biota. Assessment of the dynamics of the content of soil organic matter in different ecosystems allows to select and apply measures to reduce soil degradation.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/8208
Priskirta kitiems rinkiniams:2018 ASU disertacijos (DIS18)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Disertacija_Donata Tomchuk 2018.pdf2,75 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
scan0002.pdf994,98 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums