DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
ASU apgintos disertacijos 2018 >
2018 ASU neprieinamos disertacijos (DISN18) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/8205

Antraštė: Kuliamų kukurūzų burbuolių judėjimo pobūgnio paviršiumi ir grūdų separacijos procesų analizė
Kitos antraštės: Analysis of the movement of ears of corn over the surface of the concave and grain separation
Autoriai: Pužasukas, Edvinas
Raktiniai žodžiai: pobūgnis; kūlimo aparatas; skersinė juosta
concave; threshing apparatus; cross bar
Leidimo data: 18-Gru-2018
Santrauka: Pastaruoju metu visi grūdinių žemės ūkio augalų plotai nuimami savaeigiais javų kombainais, kurių pagrindinis mechanizmas yra kūlimo aparatas, sudarytas iš būgno ir jį gaubiančio pobūgnio. Kūlimo aparatai pagal kuliamų augalų srauto judėjimo kryptį kūlimo būgno ašies atžvilgiu skirstomi į tangentinius ir ašinius. Iš kombaino pjaunamosios augalams patekus į kūlimo aparatą, vienu metu vyksta trys technologiniai procesai: a) spragilams daužant varpas (ar kukurūzų burbuoles) iš jų iškuliami grūdai (grūdai atskiriami nuo augalo, t. y. vyksta kūlimo procesas); b) iškulti grūdai byra pro pobūgnyje esančias ertmes ir patenka ant kratomosios lentos (grūdų separacijos procesas); c) kuliamas augalų srautas transportuojamas pobūgnio paviršiumi link kūlimo aparato galo. Svarbiausi javų kombaino darbo vertinimo kokybiniai rodikliai yra grūdų sužalojimas, kratymo ir valymo grūdų nuostoliai bei priemaišų dalis į bunkerį patenkančiuose grūduose.
Aprašymas: The varieties of corn grown recently can be classified into two groups: corn for silage and corn for grain. In the first case, the entire corn crop is harvested with forage harvesters, whereas in the second case, the entire corn crop is harvested with combine harvesters, where the cobs are pulled off the stalks by strippers attached to the header and then threshed by a tangential or axial threshing device. The threshing device is the core unit of a combine harvester, and its performance directly influences the quality of the corn harvesting. Although the axial threshing device has a greater throughput than a tangential device and is characterized by less damage to the corn, combine harvesters with a tangential threshing device tend to be more common in humid climate zones.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/8205
Priskirta kitiems rinkiniams:2018 ASU neprieinamos disertacijos (DISN18)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
E. Pužauskas Disertacijos Santrauka.pdf1,09 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
E. Pužauskas Disertacija.pdf5,02 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
scan0002.pdf789,08 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
scan0001.pdf793,54 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums