DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
ASU apgintos disertacijos 2018 >
2018 ASU neprieinamos disertacijos (DISN18) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/8198

Antraštė: Biodinaminių preparatų įtaka dirvožemio savybėms ir bioaktyviųjų junginių kaupimuisi baltojo šilkmedžio (Morus alba L.) lapuose
Kitos antraštės: The influence of the biodynamic preparations on the soil properties and accumulation of bioactive compounds in the leaves of white mulberry (Morus alba L.)
Autoriai: Levickienė, Dovilė
Raktiniai žodžiai: Šilkmedis; biodinaminiai preparatai; skynimo laikas
Mulberry; Biodynamic preparation; harvest month
Leidimo data: 13-Gru-2018
Santrauka: Tyrimų tikslas – ištirti ir įvertinti biodinaminio preparato 500 įtaką dirvožemio agrocheminėms ir biologinėms savybėms, taip pat nustatyti preparatų 500 ir 501 bei lapų skynimo laiko įtaką biologiškai aktyvių medžiagų kiekio kitimui baltojo šilkmedžio lapuose. Pirmą kartą buvo ištirta ir nustatyta, kad biodinaminis preparatas 500 gerino šilkmedyno dirvožemio agrochemines ir biologines savybes. Taip pat pirmą kartą kompleksiškai įvertinta biodinaminių preparatų 500 ir 501 įtaka baltojo šilkmedžio lapų cheminės sudėties ir biologiškai aktyvių medžiagų kiekių pokyčiams bei jų antioksidaciniam aktyvumui vegetacijos eigoje.
Aprašymas: Research objective. The study set out to explore and assess the impact of soil-applied BDP 500 on soil agrochemical and biological properties as well as to determine the effects of foliar-applied BD preparations 500 and 501 and leaf harvest month on the variation of biologically active compounds in white mulberry leaves. Originality of the research work. The present research investigated and determined, for the first time, that the biodynamic preparation 500 improved agrochemical and biological properties of the soil in which mulberry trees were grown. As well as for the first time, a complex evaluation was conducted of the effects of the biodynamic preparations 500 and 501 on the changes in chemical composition and contents of biologically active compounds and their antioxidant activity in the white mulberry leaves during the vegetative growth season. I
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/8198
Priskirta kitiems rinkiniams:2018 ASU neprieinamos disertacijos (DISN18)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Disertacija Dovile Levickiene.pdf2,2 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
authorLicense4929417400935757970lt.pdf78,07 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums