DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
ASU apgintos disertacijos 2018 >
2018 ASU neprieinamos disertacijos (DISN18) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/8171

Antraštė: Biopreparation effectiveness for reduction of energy consumption and CO2 emission in soil tillage operations
Kitos antraštės: Biopreparatų efektyvumas energijos sąnaudų ir CO2 emisijų mažinimui žemės dirbimo operacijose
Autoriai: Naujokienė, Vilma
Raktiniai žodžiai: biopreparation; emission; environment; fuel consumption
biopreparatai; emisijos; aplinka; energijos sąnaudos
Leidimo data: 3-Spa-2018
Santrauka: The agricultural sector is a major source of greenhouse gas emissions, and soil cultivation is a key technological operation that increases harmful emissions into the environment. Therefore, the most effective reduction in global warming (kg CO2 eq) occurs over the most efficient locations. More energy costs are linked to soil cultivation systems, and traditional soil cultivation is costly and requires high energy consumption. Therefore, one of the main goals of this study is to reduce the main drawbacks of traditional soil cultivation – high energy consumption and environmental pollution. In view of this, there is a scientific problem that solid and soil surfaces covered with plant residues have negative impacts on the work of tillage machines, traction resistance, fuel and energy consumption, and environmental pollution.
Aprašymas: Žemės ūkio sektorius yra vienas iš pagrindinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo šaltinių, o žemės dirbimas yra viena iš pagrindinių technologinių operacijų, didinanti kenksmingų dujų emisijas į aplinką, todėl efektyviausias pasaulinio klimato atšilimo sumažinimas būtinas didžiausią poveikį darančiose technologinių operacijų vietose. Auginant žemės ūkio augalus didelė dalis energijos sąnaudų yra susijusios su žemės dirbimo sistema, kurioje brangiausia ir energoimliausia technologinė operacija yra tradicinis gilus žemės dirbimas. Atsižvelgiant į tai, akivaizdi mokslinė problema, kad kietas dirvos paviršius, padengtas augalų liekanomis, neigiamai veikia žemės dirbimo mašinų darbo technologinį procesą, atsparumą traukai, degalų ir energijos suvartojimą, aplinkos taršą.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/8171
Priskirta kitiems rinkiniams:2018 ASU neprieinamos disertacijos (DISN18)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense9028099441331099286lt.pdf77,3 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Vilma Naujokienė disertacija.pdf4,52 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums