DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
ASU apgintos disertacijos 2018 >
2018 ASU disertacijos (DIS18) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/8135

Antraštė: Valdžios remiamo žemdirbių neformaliojo profesinio mokymo poveikis šeimos ūkių konkurencingumui
Kitos antraštės: The Impact of Government's Supported Non-Formal Agricultural Vocational Training on Family Farms Competitiveness
Autoriai: Makšeckas, Edvardas
Raktiniai žodžiai: intervencija; mokymas; parama; žemės ūkis; politika
ntervention; training; support; agriculture; policy
Leidimo data: 19-Rug-2018
Santrauka: Mokslinėje literatūroje ieškoma atsakymų į klausimą, kaip vyriausybės gali paveikti ūkių konkurencingumą; koks skirtingų vyriausybės intervencinių priemonių efektyvumas; kaip išteklių (finansinių, kapitalo, žmogiškųjų) prieinamumas ir kokybė siejasi su konkurencingumu; kaip matuoti konkurencingumą; kokia žmogiškojo veiksnio įtaka konkurencingumui; kas lemia ūkinio vieneto elgseną; kaip mokymas paveikia šią elgseną, o per ją – ir konkurencingumą; keliamas klausimas, ar galima mokymu sukelti elgsenos, atitinkamai ir konkurencingumo pokyčius.
Aprašymas: The relevance of the research. Scientists are searching for answers to the question how the Government can affect the competitiveness of farms; What is the effectiveness of the different government intervention measures; how the availability and quality of the resources (financial, human, capital) relates to the competitiveness; How to measure competitiveness; What is the influence of the human factor to competitiveness.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/8135
Priskirta kitiems rinkiniams:2018 ASU disertacijos (DIS18)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Makseckas-sutartis.pdf953,47 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Santrauka EM.pdf834,33 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
E.Makšeckas disertacija.pdf2,71 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums