DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7736

Antraštė: Rusijos embargo žemės ūkio ir maisto produktų importui poveikis Lietuvos pieno pramonės įmonių konkurencingumui
Kitos antraštės: Impact of Russian Embargo on Imports of Agricultural Products on Competitiveness of Lithuanian Dairy Companies
Autoriai: Radvinskaitė, Rita
Raktiniai žodžiai: pieno įmonės; konkurencingumas; embargas; pokyčių vertinimas.
dairy companies; competitiveness; embargo; change evaluation
Leidimo data: 20-Bir-2018
Santrauka: Pagrindinis šio darbo tikslas yra išanalizuoti Lietuvos pieno pramonės įmonių konkurencingumo pokyčius Rusijos embargo žemės ūkio ir maisto produktų importui kontekste. Pirmojoje darbo dalyje atlikta konkurencingumo ir embargo teorinė analizė. Išanalizuota konkurencingumo ir embargo samprata, bei konkurencingumą apibūdinantys rodikliai ir jo vertinimo modeliai. Antrojoje darbo dalyje parengta pieno pramonės įmonių konkurencingumo ir Rusijos embargo žemės ūkio ir maisto produktų importui poveikio vertinimo metodika. Trečiojoje darbo dalyje pateiktas pieno pramonės įmonių konkurencingumo ir Rusijos embargo žemės ūkio ir maisto produktų importui poveikio vertinimo empirinis tyrimas. Atlikta konkurencingumo ir embargo veiksnių porinė regresinė analizė
Aprašymas: The main purpose of this master graduation is to analyses competitiveness variation of Lithuanian dairy industry's in the context of Russian embargo agricultural and food import. The first part of the thesis deals with competitiveness and embargo theoretically. The concepts of competitiveness and embargo, as well as competitiveness descriptive indicators and their evaluation methods are analysed. The second part of the research introduces evaluation methodology of impact of Russian embargo on agricultural products and food import on competitiveness of Lithuanian dairy companies. The third part of the thesis highlights evaluation of impact of Russian embargo on agricultural products and food import on competitiveness of Lithuanian dairy companies. The analysis of regression ratio of competitiveness and embargo is performed
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7736
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Baigiamasis_Radvinskaite_0522 (2).pdf1,12 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
authorLicense1302846493903579689lt.pdf77,71 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums