DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7735

Antraštė: Paskirstymo centrų veiklos efektyvumo didinimas
Kitos antraštės: Increasing the Efficiency of Distribution Centres
Autoriai: Skrickutė-Glumbakienė, Jolanta
Raktiniai žodžiai: paskirstymo centrai; veiklos efektyvinimas; efektyvumo didinimas
distribution centres; activity efficiency; increasing the efficiency
Leidimo data: 20-Bir-2018
Santrauka: Tyrimo objektas: paskirstymo centrų veikla. Tyrimo tikslas: pateikti modelį, kurį taikant paskirstymo centrai rastų galimybių didinti veiklos efektyvumą. Uždaviniai: Išanalizuoti paskirstymo centrų veiklos specifiką ir identifikuoti galimus paskirstymo centrų veiklos efektyvinimo rodiklius. Nustatyti galimus veiklos efektyvinimo būdus paskirstymo logistikoje ir sukurti teorinį paskirstymo centro veiklos efektyvumo didinimo modelį. Išbandyti sukurtą modelį praktikoje. Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros analizė atlikta Lietuvos ir užsienio autorių mokslinių publikacijų paskirstymo centrų veiklos efektyvumo didinimo tema, informacijos sisteminimas ir grupavimas siekiant sukurti teorinį modelį. Stuktūrizuotas interviu, lyginamasis, analogijos, ekstrapoliacinis, matematinis duomenų apdorojimas, apibendrinimo, grafinio vaizdavimo, aprašomasis. Modeliavimas – šiame darbe naudojamas paskirstymo centrų veiklos efektyvumo didinimui atskleisti pritaikant galimybes sąnaudoms mažinti ir apyvartai bei naudojant pažangias medžiagas ir techniką bei tyrinėjant pakeitimų įtaką paskirstymo centrų veiklos efektyvumui.
Aprašymas: Research object: activity of distribution centres. Research aim: to present the model that could increase efficiency of distribution centres. Objectives: to review peculiarities of distribution centres and identify possible efficiency indicators of distribution centres; to determine possible activity efficiency methods in distribution logistics and to create a theoretical model for efficiency increase in activities of distribution centre; to conduct the analysis of increasing the activity efficiency of distribution centre. Research methods: A review of scientific literature, logical analysis and synthesis, statistical analysis, comparative analysis, graphical modelling techniques. A review and analysis of Lithuanian and foreign author’s scientific literature is conducted on activity efficiency increase of distribution centres, information systematization and grouping in order to create a theoretical model. Applied methods: a structural interview, comparison, analogy, extrapolation, mathematical data processing, generalization, graphical representation, description. In this thesis a simulation is used to show increase in activity efficiency of a distribution centre when considering a possibility to reduce expenditures and increase revenue by using advance material or technology and researching impact of these changes for activity efficiency in distribution centres.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7735
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense7653447860529353302lt.pdf77,63 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
MAGISTRINIS DARBAS Jolanta Skrickute Glumbakiene (1).pdf1,54 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums