DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7734

Antraštė: Flipped classroom as a teaching strategy emancipating the English speaking
Kitos antraštės: “Apversta klasė” (Angl. Flipped classroom) kaip emancipacinė strategija anglų kalbos mokyme
Autoriai: Wafa, Achkaou
Raktiniai žodžiai: Blended learning; flipped classroom; emancipated speech
Apversta klasė; emancipacinė strategija; anglų kalba
Leidimo data: 20-Bir-2018
Santrauka: Flipped classroom as an emancipating strategy, has been the targeted issue throughout the thesis. The aim of this study has been to investigate Flipped classroom as a pre-condition to emancipated speech. The topic of flipped classroom has been studied by different researchers and scientists. The clearest famous example is that of Bergmann, and Sams (2012) guiding book ‘’ flip your classroom: reach every student in every class every day’’. The concept of flipped classroom was generally defined as the instructional method which reverses the traditional classroom structure. The majority of researchers and scientists agreed on four flipped classroom elements structure; flexible environment, student-centered culture, intentional content, and competent instructors. These four elements constitute the structural characteristics, or sometimes can be perceived as the outcomes of flipped instruction.
Aprašymas: “Apversta klasė” (Angl. Flipped classroom) yra tyrinėjama kaip emancipacinė strategija anglų kalbos mokyme. Šią temą analizavo įvairūs mokslininkai. Geriausiai žinomas pavyzdys yra Bergmano ir Samso (2012 m.) tyrimu pagrįsta mokomoji knyga “Apverskite savo klasę”, kad kiekvieną studentą būtų galima pasiekti kiekvienoje klasėje ir kasdien. “Apverstos klasės” samprata paprastai buvo apibrėžiama kaip mokymo metodas, kuris pakeičia tradicinę mokymo klasėje struktūrą. Dauguma mokslininkų išskiria keturis “apverstų klasių” struktūrinius elementus. Tai lanksti aplinka, į student nukreipta mokymosi kultūra, individual mokymąsi įgalinantis turinys ir kompetentingi dėstytojai. Šie keturi elementai yra “apverstos klasės” struktūrinės charakteristikos, kurios siekia plėtoti asmens kompetencijas, ugdyti asmenybę, gebančią emancipuotai mąstyti ir reikšti savo mintis.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7734
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
licencineSutartis (8).pdf79,02 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Master thesis Wafa Achkaou (1).pdf1,18 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums