DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7731

Antraštė: Ekologinio ūkininkavimo plėtros tendencijos ir konkurencingumo didinimas
Kitos antraštės: Tendencies of Organic Farming Development and Enhancement of Competitiveness
Autoriai: Pusvaškis, Juozas
Raktiniai žodžiai: ekologinis ūkininkavimas; ekologinis ūkis; konkurencija; konkurencingumas.
organic farming; organic farm; competition; competitiveness
Leidimo data: 15-Bir-2018
Santrauka: Tyrimo objektas: Lietuvos ekologiniai ūkiai. Tyrimo tikslas: ištyrus ekologinio ūkininkavimo plėtros tendencijas ir veiksnius, parengti ekologinių ūkių konkurencingumo didinimo strategijas ir jų įgyvendinimo priemones. Uždaviniai: - atskleisti ekologinio ūkininkavimo plėtros Lietuvoje tendencijas ir pagrindines problemas; - atskleisti ekologinių ūkių konkurencingumo didinimo teorinius aspektus; - parengti ekologinių ūkių konkurencingumo veiksnių tyrimo metodiką; - ištirti ekologinių ūkių konkurencingumo didinimo veiksnius; - parengti ekologinių ūkių konkurencingumo didinimo strategijas ir jų įgyvendinimo priemones. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė, statistinės analizės metodai, ekologinių ūkių savininkų anketinė apklausa, loginis modeliavimas, grafinis vaizdavimas.
Aprašymas: Research object: Lithuanian organic farms. Research aim: to design strategies enhancing competitiveness of organic farming and means of their implementation after analysing the tendencies and factors of the organic farming development. Objectives: - to reveal tendencies and main problems of organic farming development in Lithuania; - to ascertain the theoretical aspects of the competitiveness enhancement of organic farms; - to prepare a research methodology for the analysis of factors impacting organic farm competitiveness; - to examine the factors of competitiveness enhancement of organic farms; - to design competitiveness enhancement strategies and their implementation means for organic farms. Research methods: analysis and synthesis of scientific literature, methods of statistical analysis, survey of organic farm owners, logical data modelling, and graphical representation.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7731
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Pusvaskis.pdf1,6 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
licencineSutartis (7).pdf77,74 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums