DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7730

Antraštė: Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos intensyvumas ir jo veiksniai Lietuvos žemės ūkyje
Kitos antraštės: Determinants of Greenhouse Gas Emission Intensity in Lithuanian Agriculture
Autoriai: Valaitytė, Kristina
Raktiniai žodžiai: šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija; intensyvumas; intensyvumo veiksniai.
greenhouse gas emissions; intensity; intensity factors
Leidimo data: 15-Bir-2018
Santrauka: yrimo objektas – šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos intensyvumas ir jo veiksniai žemės ūkyje. Tyrimo tikslas – identifikuoti ir išanalizuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos intensyvumo veiksnius Lietuvos žemės ūkyje. Uždaviniai: 1) išnagrinėti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos reglamentavimą žemės ūkyje ir šaltinių poveikį klimato kaitai; 2) pateikti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos intensyvumo veiksnių vertinimo tyrimo metodiką; 3) išanalizuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos intensyvumą ir jo veiksnių dinamiką Lietuvos žemės ūkyje. Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros ir teisinių dokumentų analizė, apimanti ekonominių ir socialinių teorinių teiginių apibendrinimą ir pritaikymą darbo temai, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos intensyvumo lygiui nustatyti naudojamas statistinės analizės ir sintezė metodas, jo veiksnių analizei – duomenų išskaidymo metodas, grafinis vaizdavimo būdas.
Aprašymas: Research object: determinants of Greenhouse Gas Emission Intensity in Agriculture. Research aim: to identify and analyze determinants of greenhouse gas emission intensity in Lithuanian agriculture. Objectives: 1) To analyze the regulation of greenhouse gas emissions in agriculture and the impact of sources on climate change; 2) to submit the methodology for the assessment of the emission determinant for the emission of greenhouse gases; 3) to analyze the intensity of greenhouse gas emissions and the dynamics of its determinants in Lithuanian agriculture. Research methods. Analysis of scientific literature and legal documents covering the generalization of economic and social theoretical statements and their adaptation to the topic of work, determines the level of greenhouse gas emission intensity, determines the method of statistical analysis and synthesis, its methods of analysis - the method of data decomposition, and the method of graphic representation.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7730
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
licencineSutartis (6).pdf78,02 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
K_Valaityte2018-05-21.pdf1,12 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums