DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7729

Antraštė: Lietuvos mėsos sektoriaus konkurencingumo vertinimas
Kitos antraštės: Assessment of international competitiveness of Lithuanian meat sector
Autoriai: Plaušinaitytė, Vaida
Raktiniai žodžiai: tarptautinis konkurencingumas; mėsos sektorius; atskleistasis santykinis pranašumas
international competitiveness; meat sector; revealed comparative advantage
Leidimo data: 15-Bir-2018
Santrauka: Tyrimo objektas – Lietuvos mėsos sektoriaus konkurencingumas. Tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos mėsos sektoriaus konkurencingumą. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti Lietuvos mėsos sektoriaus tarptautinio konkurencingumo vertinimo teorinius aspektus; 2. Sudaryti tarptautinio konkurencingumo vertinimo metodiką Lietuvos mėsos sektoriui; 3. Atlikti Lietuvos mėsos sektoriaus tarptautinio konkurencingumo vertinimą. Tyrimo metodai: Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė, metaanalizė, statistinių duomenų grupavimas, palyginimas, struktūrinė ir pokyčių analizė, santykiniai rodikliai. Tyrimo rezultatai: • pirmojoje darbo dalyje buvo pateikta tarptautinio konkurencingumo šakos/sektoriaus lygmenyje samprata, pristatomi tarptautinį konkurencingumą lemiantys veiksniai; • antrojoje darbo dalyje pateikta sudaryta Lietuvos mėsos sektoriaus tarptautinio konkurencingumo vertinimo metodika bei jos loginis pagrindimas, tyrimo metu naudojamų duomenų aprėpties nustatymas.
Aprašymas: Research object: international competitiveness of the Lithuanian meat sector. Research aim: to evaluate international competitiveness of the Lithuanian meat sector. Objectives: 1. To analyze theoretical aspects of the evaluation of the international competitiveness of the Lithuanian meat sector; 2. To develop a methodology for the evaluation of international competitiveness for the Lithuanian meat sector; 3. To carry out the analysis and evaluation of the international competitiveness of the Lithuanian meat sector. Research methods: scientific literature analysis and synthesis, meta-analysis, grouping of statistical data, comparison, structural analysis and dynamic analysis, ratio analysis. Research results: • Part One presents the concept of international competitiveness at sectoral level and analyzes factors determining international competitiveness; • Part Two focuses on the design the methodology for evaluating the international competitiveness of the Lithuanian meat sector and its rationale, furthermother it determinates of the scope of data used during the research.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7729
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense1404294685145202899lt.pdf77,12 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Plausinaityte_magistro_darbas.pdf1,74 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums