DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7726

Antraštė: Klientų logistinio aptarnavimo X įmonėse tobulinimas
Kitos antraštės: Improvement of Customer Logistics Services in Company “X”
Autoriai: Sorakienė, Sigutė
Raktiniai žodžiai: klientas; aptarnavimas; logistinis klientų aptarnavimas
customer; service; customer logistics services
Leidimo data: 15-Bir-2018
Santrauka: Darbo objektas. Klientų logistinis aptarnavimas. Darbo tikslas. Įvertinti logistinį klientų aptarnavimą įmonėje X ir pateikti pasiūlymus šio aptarnavimo tobulinimui. Darbo uždaviniai: 1. Atskleisti klientų aptarnavimo esmę ir jos svarbą. 2. Identifikuoti svarbiausius klientų logistinio aptarnavimo elementus, kuriančius papildomą vertė klientams ir padedančius juos išlaikyti. 3. Įvertinti įmonių vadovų ir darbuotojų nuomonę apie jų įmonių klientų logistinį aptarnavimą. 4. Pateikti pasiūlymus įmonės įmonių klientų logistinio aptarnavimo tobulinimui. Darbo metodai:  mokslinės literatūros analizė;  anketinė apklausa;  pusiau struktūruotas interviu;  pusiau struktūruoto interviu ir anketinės apklausos rezultatų sisteminimas ir apibendrinimas.
Aprašymas: Object of the research: customer logistics. Aim of the research: to evaluate customer logistics services in the company X and submit proposals for improvement of the services. Objectives: 1. to reveal the essence of customer service and its importance; 2. to identify key elements of customer logistics that add value to customers and help them retain; 3. to review opinions of corporate executives and staff about the logistics of their corporate clients; 4. to submit proposals for improvement of logistics services to the company’s clients. Methods of the resaerch: • analysis of scientific literature; • a questionnaire; • semi-structured interviews; • structuring and summarizing results of semi-structured interviews and questionnaire. Results of the research: • A link between logistics and marketing is described in the first part of the thesis, the definition of customer logistics services, elements of customer logistics services, and importance of customer logistics services, its priorities and standards are outlined.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7726
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense7164936243247653718lt.pdf77,52 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Sigute Sorakiene magistrinis.pdf2,64 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums