DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7718

Antraštė: Tėvystės įgūdžių ugdymo(si) poreikiai jų tenkinimas
Kitos antraštės: Parenting, parenting skills development, satisfaction opportunities
Autoriai: Šinskienė, Simona
Raktiniai žodžiai: tėvystė; tėvystės įgūdžių ugdymas; tenkinimo galimybės.
Parenting; parentings skills; needs and opportunities.
Leidimo data: 15-Bir-2018
Santrauka: Tikslas: įvertinti tėvų tėvystės įgūdžių ugdymosi poreikius ir jų tenkinimo galimybes. Uždaviniai: 1. Išnagrinėti tėvystės įgūdžius ir jų tenkinimo galimybes teoriniu aspektu. 2. Atskleisti, kaip tėvai vertina savo žinias ir gebėjimus apie tėvystės įgūdžių sritis. 3. Nustatyti dažniausiai naudojamus metodus mokykloje ugdant tėvystės įgūdžius. 4. Palyginti klasės auklėtojų ir tėvų nuostatas apie tėvystės įgūdžių ugdymosi poreikį ir tenkinimą. Atlikta literatūros analizė atskleidė, kad tėvystės įgūdžiai susideda iš komponentų, iš kurių svarbiausi yra vaiko stebėsena, poreikių tenkinimas, dėmesys vaikui, teigiamas vaiko elgesio įvertinimas, ribų ir taisyklių nustatymas, prasmingos nuobaudos. Galimybės stiprinti tėvystės įgūdžius yra konsultacijos su vaiko pagalbos specialistais, klasės auklėtoja bei strūkturizuotos tėvystės įgūdžių programos. Tyrimo rezultatai parodė, kad didelė dalis tėvų susiduria su sunkumais, auklėjant vaikus. Tėvų poreikiai įgyti žinių ir gebėjimų apie vaikų auklėjimą yra vidutiniški. Labiausiai jiems trūksta žinių ir gebėjimų apie prasmingas nuobaudas. Dažniausiai naudojamas metodas ugdant tėvystės įgūdžius – individualūs tėvų pokalbiai su klasės auklėtoja, rečiausiai – grupinė terapija ir pokalbiai.
Aprašymas: Aim: to assess parenting skills development needs and their satisfaction opportunities. Tasks: 1. To assess parenting skills and their satisfaction opportunities in theoretical aspect. 2. To reveal how parents value their knowledge and abilities in the areas of parenting skills. 3. To identify the most frequently used methods in developing parenting skills at school. 4. To compare the attitude of classroom educators and parents about the need for parenting skills and their satisfaction. .The research revealed that significant portion of parents face difficulties in upbringing their children. Parental needs to acquire knowledge and skills about children’s upbringing are mediocre. Parents mostly lack knowledge and skills on meaningful penalties. The most commonly used method for developing parenting skills is individual conversations of parents with classroom educators; least used method is group therapy and conversations.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7718
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense8148440837295399593lt.pdf77,87 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
magistras simonasin.pdf907,93 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums