DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7698

Antraštė: Promotion of Rural Entrepreneurship in Badagry Local Government Area of Lagos State, Nigeria
Kitos antraštės: Nigerijos Lagos valstijos vyriausybės kaimo verslo skatinimas
Autoriai: Ajisope, Jeremiah Adeyinka
Raktiniai žodžiai: Rural entrepreneurship; rural areas; strategic action plan.
kaimo verslumas; kaimo vietovės; strateginis veiksmų planas.
Leidimo data: 14-Bir-2018
Santrauka: Research object: Rural entrepreneurship Research aim: to examine the current state of rural entrepreneurship in five selected rural communities in Badagry and design a strategic action plan for the promotion of rural entrepreneurship therein. Objectives of the research include: 1. To highlight divergent theoretical models of rural entrepreneurship promotion; 2. To analyze the concept of entrepreneurship and rural entrepreneurship; 3. To examine Europe’s rural entrepreneurship strategies; 4. To examine notable impediments to the development of rural entrepreneurship; 5. To empirically examine the current state of rural entrepreneurship in Badagry, Lagos state; 6. To test research hypotheses developed in the course of the study.
Aprašymas: Tyrimo objektas. Kaimo verslumas. Tyrimo tikslas. Išnagrinėti dabartinę kaimo verslumo padėtį penkiose pasirinktose Badagry kaimo bendruomenėse ir parengti strateginį kaimo verslumo skatinimo veiksmų planą. Tyrimo tikslai: 1. Apžvelgti skirtingus kaimo verslumo skatinimo teorinius modelius; 2. Išanalizuoti verslumo ir kaimo verslumo sampratą; 3. Išnagrinėti Europos kaimo verslumo strategijas; 4. Išnagrinėti pastebėtas kliūtis kaimo verslumui ugdyti; 5. Empiriškai išnagrinėti dabartinę kaimo verslumo padėtį Badagry, Lagos valstijoje; 6. Patikrinti tyrimo metu sukurtas hipotezes; 7. Sukurti metodinę strateginę sistemą, skatinančią kaimo verslumą kaimo bendruomenėse Badagry, Lagos valstijoje. Tyrimo metodai: teorinės literatūros analizė ir sintezė, dokumentų analizė, lyginamoji analizė, suinteresuotųjų šalių interviu, grafiniai iliustracijos ir duomenų pristatymai, empiriniai ir loginiai išvadų sudarymai ir abstrakcijos.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7698
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
licencineSutartis (15).pdf78 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Jeremiah Adeyinka AJISOPE.pdf5,38 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums