DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7695

Antraštė: Rinkodaros komunikacijų vertinimas ir tobulinimas žemės ūkio technika prekiaujančiose įmonėse
Kitos antraštės: Assessment and Improvement of Marketing Communication in the Companies involved in Trade of Agricultural Machinery.
Autoriai: Mandrijauskaitė, Vaida
Raktiniai žodžiai: rinkodaros komunikacija; rinkodaros strategijų analizė; integruota rinkodaros komunikacija.
marketing communication; marketing strategy analysis; integrated marketing communication.
Leidimo data: 14-Bir-2018
Santrauka: Tyrimo objektas – rinkodaros komunikacijos. Tyrimo tikslas– atlikus teorinę ir empirinę rinkodaros komunikacijų analizę, pateikti rinkodaros komunikacijų tobulinimo kryptis žemės ūkio technika prekiaujančioje įmonėje. Uždaviniai: 1. išanalizuoti rinkodaros komunikacijos esmę, žemės ūkio sektoriaus ypatumus, 2. atlikti AB „Lytagra“ rinkodaros komunikacijos priemonių tyrimą ir analizę 3. nurodyti AB „Lytagra“ rinkodaros komunikacijos tobulinimo kryptis. Tyrimo metodai – mokslinė literatūros analizė ir sintezė, indukacija ir dedukacija, SSGG, SOR PESTLE, SPACE metodas, konkurentų analizės, sisteminė ir lyginamos analizė, strateginių įžvalgų bei grafinio vizualizavimo metodai, pusiau standartizuotas interviu bei focus grupė.
Aprašymas: Research object – marketing communication. Research aim is to conduct the theoretical and empirical analysis of marketing communication, present directions for the improvement of marketing communications in the company involved in trade of agricultural machinery. Objectives: 1. to analyse the essence of marketing communication, the features of the agricultural sector, 2. to perform research and analysis of JSC Lytagra marketing communications, 3. to indicate directions for the improvement of marketing communications in JSC Lytagra. Research methods – scientific analysis and synthesis, induction and deduction, SWOT, SOR PESTLE, SPACE methods, competitor analysis, systematic and comparative analysis, strategic insights and graphical visualisation methods, semi-standardised interview and focus group.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7695
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense5172557708593635126lt.pdf78,12 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Vaida Mandrijauskaitė.pdf928,94 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums