DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7694

Antraštė: Darbų saugos įmonių komunikacijos su ūkininkų ūkiais tobulinimas
Kitos antraštės: Improvement of Communication Between Occupational Safety Companies and Farmers
Autoriai: Lukošiūnienė, Simona
Raktiniai žodžiai: Darbų sauga;darbuotojų sauga ir sveikata;komunikacija;žemės ūkis.
Occupational safety;employee;health and safety;communication;farming.
Leidimo data: 14-Bir-2018
Santrauka: Tyrimo objektas – darbų saugos įmonių komunikacija su ūkininkų ūkiais. Tyrimo tikslas – pateikti pasiūlymus darbų saugos įmonių komunikacijai su ūkininkų ūkiais tobulinti. Uždaviniai: 1. Išnagrinėti darbų saugos reikalavimus ir jų įgyvendinimo būdus ūkininkų ūkiuose; 2. Išsiaiškinti darbų saugos įmonių komunikacijos su ūkininkų ūkiais problemas ir jų priežastis; 3. Išnagrinėti įmonės komunikacijos su klientais teorinius modelius ir priemones; 4. Atlikti darbų saugos įmonių ir ūkininkų komunikacijos problemų tyrimą; 5. Suformuoti darbų saugos įmonių komunikacijos su ūkininkų ūkiais tobulinimo modelį. Tyrimo metodai. Analizuojant darbų saugos reikalavimus ir jų įgyvendinimo būdus ūkininkų ūkiuose darbe buvo naudojama šalies teisinė literatūra, užsienio ir šalies autorių geros praktikos vadovų ir rekomendacijų lyginamoji analizė ir sintezė.
Aprašymas: Object of the research: communication between occupational safety companies and farmer. Aim of the research: to submit proposals for the improvement of communication between occupational safety companies and farmers. Objectives: 1. To examine occupational safety requirements and ways to implement them on farms; 2. To identify the causes and problems of communication between occupational safety companies and farmer; 3. To deal with theoretic models and measures of communication between the company and its client; 4. To perform a research of communication problems between occupational safety companies and farmers; 5. To formulate an improvement model for communication of occupational safety companies and farmers. Methods of the research. Comparative analysis and synthesis of Lithuanian legislative literature and good practice manuals and recommendation by foreign and native authors were emplyed when analysing the requirements of occupational safety and the ways they were implemented on farms.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7694
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
licencineSutartis (14).pdf77,02 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Simona Lukošiūnienė.pdf1,18 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums