DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7688

Antraštė: Pelno mokesčio planavimo politikos formavimas žemės ūkio bendrovėje
Kitos antraštės: Formulation of income tax planning policy in agricultural company
Autoriai: Vaitkevičienė, Aurelija
Raktiniai žodžiai: pelno mokesčiai; mokesčio planavimas; mokesčių politika
income tax; tax planning; tax policy
Leidimo data: 14-Bir-2018
Santrauka: Tyrimo objektas – žemės ūkio bendrovės „Taika“ pelno mokesčio planavimas. Tyrimo tikslas – išanalizavus žemės ūkio bendrovės „Taika“ taikomą pelno mokesčio politiką bei identifikavus pelno mokesčio planavimo problemas, parengti pelno mokesčio planavimo politikos formavimo metodiką ir ją pritaikyti žemės ūkio bendrovės „Taika“ atveju. Uždaviniai: 1) pristačius ŽŪB „Taika“ veiklą, įvertinus jos rodiklius bei įmonėje taikomą pelno mokesčio politiką, identifikuoti pelno mokesčio planavimo politikos formavimo kryptis; 2) išanalizavus mokesčių planavimo esmę, principus ir metodus bei teisės aktus, reglamentuojančius pelno mokestį, identifikuoti šio mokesčio planavimo alternatyvas bei scenarijus, pagal kuriuos bendrovei būtų tinkamiausia formuoti pelno mokesčio planavimo politiką; 3) pritaikyti pelno mokesčio planavimo politikos formavimo metodiką žemės ūkio bendrovėje „Taika“.
Aprašymas: Research object – income tax planningin the agricultural company “Taika”. Research aim - having analysedincome tax policy applied by the agricultural company “Taika” and identified the problems of income tax planning, to develop a methodology of income tax planning policy formulation and apply it to the agricultural company “Taika”. Objectives: 1) upon presentation of the activities of agricultural company “Taika” and having assessed its performance indicators and income tax policy of the company, to identify directions for tax planning policy formulation; 2) having analysed the essence of tax planning, its principles, methods and legal acts that regulate income tax, to identify this tax planning alternatives and scenarios that would make it most effective for a company to formulate income tax planning policy.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7688
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense3896511532009208730lt.pdf78,06 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
A. Vaitkeviciene.pdf1,76 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums