DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7683

Antraštė: Logistikos paslaugų kokybės valdymas
Kitos antraštės: Management of Quality of the Logistics Services
Autoriai: Černevičiūtė, Agnė
Raktiniai žodžiai: logistikos paslaugos; kokybė; kokybės valdymas;
quality of logistics services; quality; quality management;
Leidimo data: 14-Bir-2018
Santrauka: Tyrimo tikslas – pateikti kokybės valdymo modelį, tinkantį logistikos paslaugoms valdyti. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti paslaugų kokybę teoriniu aspektu. 2. Sukurti teorinį logistikos paslaugų kokybės valdymo modelį. 3. Išbandyti logistikos paslaugų kokybės valdymo modelį X įmonėje. Tyrimo metodai – teorinės, mokslinės, publicistinės literatūros analizė, sisteminimas ir apibendrinimas, loginė analizė ir sintezė, grafinis modeliavimas, anketinė apklausa, interviu ir jų rezultatų analizė. Tyrimo rezultatai: • pirmojoje darbo dalyje išnagrinėta paslaugų ir kokybės samprata bei logistikos paslaugų kokybė. Aptarti pagrindiniai paslaugų kokybės vertinimo modeliai ir Visuotinė kokybės vadyba bei svarbiausi jos principai. • antrojoje darbo dalyje sukurtas paslaugų kokybės valdymo modelis, kurio ciklą sudaro vartotojų poreikių ir lūkesčių išsiaiškinimas; idėjų pavertimas paslaugų specifikacijomis; planavimas ir vykdymas; kontrolė.
Aprašymas: Research aim: to introduce the model of quality management suitable for management of logistics services. Research objectives: 1. to analyse the quality of services from the analytical point of view; 2. to create a theoretical model of the management of service quality; 3. to test the model of the management of service quality in the company X. Research methods: analysis of the theoretical, scientific and research literature, systematization and generalization, logical analysis and synthesis, graphical modelling techniques, questionnaire survey, interviews and analysis of their results. Research results: • Part One presents the analysed concepts of services and quality, and the quality of logistics services. The main models of the service quality and general quality management are discussed including its basic principles.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7683
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense3035148287113752094lt.pdf77,12 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Agnė Černevičiūtė.pdf1,65 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums