DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7681

Antraštė: Socialinių paslaugų kaimo gyventojams teikimo Vilkaviškio rajone organizavimas
Kitos antraštės: The organization of social services to rural residents in Vilkaviskis district
Autoriai: Jurgaitienė, Asrida
Raktiniai žodžiai: kaimo gyventojai; socialinės paslaugos; organizavimas
rural residents; social services; organization
Leidimo data: 14-Bir-2018
Santrauka: Tyrimo objektas - socialinių paslaugų teikimo kaimo gyventojams organizavimas. Tyrimo tikslas - išanalizavus socialinių paslaugų teikimo organizavimo kaimo gyventojams problemas, numatyti jų teikimo gerinimo galimybes. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti socialinių paslaugų vietą socialinės Lietuvos apsaugos sistemos kontekste. 2. Išnagrinėti socialinių paslaugų teikimo organizavimo teisinį reglamentavimą ir jų teikimo organizavimo kaime ypatumus. 3. Parengti empirinio tyrimo metodiką ir išanalizuoti tyrimo duomenis. 4. Nustatyti socialinių paslaugų kaimo gyventojams teikimo organizavimo tobulinimo priemones. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros loginė analizė ir sintezė, teisinių dokumentų analizė, pusiau struktūruotas ekspertų interviu, content analizė, kaimo gyventojų anketinės apklausos duomenų analizė ir apibendrinimas.
Aprašymas: Research object: theorganization of social services for rural residents. Research aim: to analyze the problems of organization of social services for rural residents and to provide possibilities for their improvement. Objectives: 1. To analyse the place of social services in the context of social protection system of Lithuania. 2. To analyze legal regulation of the social services organization and peculiarities of social services provision organization for rural residents. 3. To develop an empirical research methodology and analyze data of the research. 4. To determine the means of improving the organization of provision of social services for rural residents.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7681
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense3218244545925967996lt.pdf78,4 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Arsidos Jurgaitienės Magistro baigiamasis darbas.pdf1,3 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums