DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7654

Antraštė: Neariminio žemės dirbimo, šiaudų ir žaliosios trąšos įterpimo poveikis žieminių kviečių agroekosistemos komponentams
Kitos antraštės: The Impact of No-till Soil Cultivation and Insertion of Straw and green Fertilizer on Agro-ecosystem Components of Winter Wheat
Autoriai: Rasimavičiūtė, Jolita
Raktiniai žodžiai: neariminis žemės dirbimas; šiaudai; žalioji trąša; žieminiai kviečiai.
No-till soil cultivation; straw; green fertilizer; winter wheat.
Leidimo data: 13-Bir-2018
Santrauka: Tyrimų objektas – paprastojo kviečio (Triticum aestivum L.) žieminės formos agroekosistemos. Tyrimų tikslas – įvertinti ilgalaikio įvairaus intensyvumo žemės dirbimo, augalų liekanų panaudojimo ir žaliosios trąšos įterpimo į dirvą poveikį dirvožemio agrocheminėms savybėms ir organinės anglies sankaupoms dirvožemyje. Tyrimų uždaviniai – nustatyti įvairaus intensyvumo žemės dirbimo sistemų, šiaudų ir žaliosios trąšos įterpimo poveikį žieminių kviečių sudygimui po 3 ir 10 dienų nuo dygimo pradžios, dirvožemio rūgštingumui žieminių kviečių pasėlyje, suminio azoto bei organinės anglies kiekiui dirvožemyje ir žieminių kviečių derlingumui.
Aprašymas: Research object: Agro-ecosystem of common winter wheat (Triticuméestivum L.). The aim of the research: to evaluate the effect of long-term tillage of varying intensity, the use of plant residues and the incorporation of green fertilizer into the soil on the soil agrochemical properties and on the accumulation of organic carbon in the soil. Research objectives: to determine the effect of varying intensity tillage systems, and insertion of straw and green fertilizer on winter wheat germination after 3 and 10 days from the beginning of germination; to measure acidity of soil under winter wheat; to determine total nitrogen and organic carbon content in soil as well as yield of winter wheat.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7654
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense6655931947614729534lt.pdf78,22 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
J.Rasimaviciute.pdf666,86 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums