DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7650

Antraštė: Biologinių preparatų poveikis vasarinių kviečių agrocenozei
Kitos antraštės: Effect of biological preparations on spring wheat agrocenosis
Autoriai: Rancas, Aurimas
Raktiniai žodžiai: biologiniai preparatai; vasariniai kviečiai; agrocheminės savybės; agrofizikinės savybės
biological preparations; summer wheat; agrochemical properties; agrophysical properties
Leidimo data: 13-Bir-2018
Santrauka: Darbo objektas – vasarinių kviečių (Triticum aestivum L.) pasėlis, apdorotas skirtingais biologiniais preparatais. Darbo metodai: Dirvožemio agrofizikiniai ir agrocheminiai rodikliai, vasarinių kviečių sėklų, šiaudų, šaknų derlius nustatytas pagal priimtas lauko eksperimento vykdymo metodikas. Tyrimų duomenys statistiškai įvertinti dviejų veiksnių kiekybinių požymių dispersinės analizės metodais, taikant kompiuterinę programą ANOVA (Tarakanovas, Raudonius, 2003) Darbo rezultatai. Naudojant biologinius preparatus ir tręšiant skirtingomis azoto normomis dirvožemio agrocheminės savybės kito netolygiai. Dirvožemio humusingumas esmingai didėjo laukeliuose purkštuose BactoMix5+ BactoMix8 mišiniu, tręšiant N105 azoto trąšų norma, o azotingumas esmingai didėjo laukeliuose purkštuose Rizobakterin biologiniu preparatu.
Aprašymas: Object of the research: summer wheat (Triticum aestivum L.) crop, worked up with different biological preparations. Methods of the research: agrophysical and agrochemical indicators of soil, summer wheat seed straw, and roots yields were determined according to the accepted methodology of field experiment implementation. The data of the research were statistically evaluated applying the dispersion analysis methods of the two factor quantitative variances, using the computer program ANOVA (Tarakanovas, Raudonius, 2003). Results of the research: Using biological preparations and fertilizing with different nitrogen rates, soil agrochemical properties were uneven. Soil humus substantially increased in fields sprayed with BactoMix5 + BactoMix8 mixture by fertilizing N105 nitrogen fertilizer rate, and the nitrogen content was substantially increased in fields sprayed with Risobacterium biological preparation.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7650
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense645099797363046622lt.pdf77,62 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Aurimas Rancas magistrinis.pdf1,03 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums