DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7633

Antraštė: Drėkinimui naudojamo vandens įtaka daigintų maistui javų sėklų kokybei
Kitos antraštės: The effects of irrigation water on the quality of the sprouted cereal seeds for food
Autoriai: Čechovičienė, Indrė
Raktiniai žodžiai: daigintos maistui javų sėklos; filtruotas vanduo; nano vanduo; cheminė sudėtis; mikologinė tarša.
cereal seeds germinated for food; filtered water; nano-water; chemical composition; mycological pollution
Leidimo data: 13-Bir-2018
Santrauka: Sėklų daiginimas, tai jų perdirbimo metodas, kuris gali pakeisti maistinių medţiagų kiekį sėklose (Sangronis ir kt., 2007). Daiginti kviečiai pasiţymi geresnėmis maistinėmis savybėmis nei nedaiginti ir gali būti panaudoti siekiant pagerinti maisto produktų vertę (Hunga, 2011). Tyrimais nustatyta, kad daigintose sėklose esančios biologiškai aktyvios medţiagos skatina ţmogaus organizme vykstančius regeneracijos procesus, šalina iš jo toksines medţiagas, laisvuosius radikalus, organizmas jas lengvai pasisavina (Danilčenko, Jarienė, 2005). Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto Ţemės ūkio ir maisto mokslo instituto laboratorijoje 2017 – 2018 metais buvo atlikti maistui daiginamų kviečių (Triticum aestivum L.) veislė „Skagen―, aviţų (Avena sativa L.) veislė „Jaugila― ir rugių (Secale cereale L.) veislė „Matador― drėkintų skirtingomis savybėmis pasiţyminčiu vandeniu, cheminės sudėties ir mikologinės taršos tyrimai.
Aprašymas: Seed germination is a method of food processing that can change the amount of nu-trients in seeds. Germinated wheat seeds have better nutritional qualities than non-germinated seeds and can be used to improve the value of food products. Research has shown that biolog-ically active materials, present in germinated seeds, promote regeneration processes taking place in a human body, removes toxic substances, free radicals and are better digested by the human organism. The research was conducted in 2017-18, in the laboratories of the Institute of Agri-culture and Food Science, at Aleksandras Stulginskis University, the Faculty of Agronomy focusing on the germination of seeds used for food. The researchers have tested the germi-nated seeds of wheat (Triticum aestivum L.) variety „Skagen‖, oat (Avena sativa L.) variety „Jaugila‖ and rye (Secale cereale L.) variety „Matador‖ moisturising them with water which has different properties, chemical composition and mycological pollution.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7633
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense1940683421747551900lt.pdf77,6 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Indrė Čechovičienė.pdf1,76 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums