DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7588

Antraštė: Saulėgrąžų aliejaus peresterinimo proceso optimizavimas naudojant dolomitą, kaip gamtinį katalizatorių
Kitos antraštės: Optimization of peristymisation process of sunflower oil when dolomite is used as natural catalyst
Autoriai: Eitutis, Marius
Raktiniai žodžiai: biodyzelinas; peresterinimas; katalizė; katalizatorius; sintezė
biodiesel; transesterification; catalysis; catalyst; synthesis
Leidimo data: 12-Bir-2018
Santrauka: Magistro darbe pateikiami biodyzelino sintezės iš saulėgrąžų aliejaus tyrimų rezultatai ir gauto produkto kokybės tyrimų analizė. Darbo objektas – Biodyzelinas gautas iš saulėgrąžų aliejaus. Darbo tikslas - ištirti ir optimizuoti biodyzelino sintezę, panaudojant heterogeninę katalizę ir gamtinį katalizatorių. Darbo metodai – eksperimentinis saulėgrąžų aliejaus peresterinimas laboratorijos sąlygomis, nustatant ir įvertinant įvairius fizinius ir cheminius pokyčius. Darbo rezultatai. Eksperimentinės reakcijos sąlygomis peresterinimo laipsnis svyravo nuo 18,33  iki 97,50 . Mažiausias peresterinimo laipsnis (18,33 ) buvo gautas, esant biobutanolio ir saulėgrąžų aliejaus moliniam santykiui  4:1, katalizatoriaus kiekiui – 5,50 , proceso trukmei – 13 val. ir temperatūrai – 80 C.
Aprašymas: Results of biodiesel synthesis from sunflower oil and results of product quality analysis are presented in this master thesis. Object of the work – biodiesel from sunflower oil. Aim of the work – to investigate and optimize biodiesel synthesis from sunflowers oil using heterogenic catalysis and natural catalyst. Method of the work – experimental sunflowers oil transesterification in laboratory conditions in order to assess physical and chemical changes. The results of the work. During the experiment reactions the degree of transesterification was from 18.33  till 97,50 .
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7588
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense2574032964310229959lt.pdf78 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Magistrinis M.E. 05-20.pdf1,43 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums