DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7573

Antraštė: Kombinuotų pašarų įtaka paprastųjų fazanų dauginimui aptvaruose
Kitos antraštės: The effect of combined feed on the breeding of common pheasants in enclosures
Autoriai: Ragožius, Mantas
Raktiniai žodžiai: fazanas; kiaušinių dėtis; natūralūs pašarai; natūralūs ir kombinuoti pašarai
pheasant; egg stock; natural feed; natural and combined feed
Leidimo data: 11-Bir-2018
Santrauka: Tiriamas kombinuotų pašarų įtaka paprastųjų fazanų auginimui ir dauginimui aptvaruose. Darbo objektas: aptvare auginami paprastieji fazanai (Phasianus colchicus L.) Darbo tikslas: ištirti nelaisvėje auginamų paprastųjų fazanų (Phasianus colchicus L.) auginimo ir veisimo ypatybes. Darbo metodai: tyrimams atlikti pasirinkti trys aptvarai, kuriuose auginamos 3 fazanų šeimos: po 1 patiną ir 6 pateles. Vasario 1 dieną pradėta lesinti dvi fazanų šeimos natūraliais pašarais ir viena – natūraliais bei kombinuotais pašarais. Nuo balandžio 4 dienos (pirmoji kiaušinių dėtis) kiekvieną dieną 19 val. iš aptvarų buvo surinkami ir suskaičiuojami kiaušiniai bei pasveriami. Prieš inkubaciją kiaušiniai buvo rūšiuojami ir eliminuoti tie kiaušiniai, kurie buvo nešvarūs, pažeistu lukštu, lukštas turėjo įdubimų ar iškilimų ir per mažo svorio. Darbo rezultatai: Atliekant tyrimus, nustatyta, kad daugiausia kiaušinių (180 vnt.) yra surinkta iš 2 aptvaro, kur fazanų šeimyna buvo lesinama natūraliais ir kombinuotais pašarais.
Aprašymas: The master thesis examines the influence of combined feed on the growth and breeding of common pheasants in enclosures. Research object: common pheasants (Phasianus colchicus L.) grown in enclosure. Research aim: to investigate the peculiarities of growing and breeding of common pheasants (Phasianus colchicus L.) in captivity. Research methods: three enclosures with three pheasant families were chosen for the research: one male and 6 females in each. Starting with the 1st of February , two pheasant families were fed on natural feed and one on natural and combined feed. Since the 4th of April (the first egg stock) every day at 7 pm the eggs were collected from the enclosures, counted and weighed.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7573
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Mantas_Ragozius.pdf1,57 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
licencineSutartis (10).pdf77,9 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums