DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7483

Antraštė: Viešųjų erdvių tvarkymo miestelių ir kaimų teritorijose vertinimas
Kitos antraštės: The assessment of management of public spaces in the territories of towns and rular areas
Autoriai: Adamonytė, Ingrida
Raktiniai žodžiai: Viešosios erdvės; miesteliai; kaimas.
Public spaces; townships; villages.
Leidimo data: 4-Bir-2018
Santrauka: Darbo objektas –pasiringtų šešių kaimų ir trijų miestelių vieššosios erdvės. Tyrimo tikslas – įvertinti viešųjų erdvių tvarkymo miestelių ir kaimų teritorijose naudą, svarbą ir plėtros galimybes. Darbo uždaviniai: • išanalizuoti teisinius dokumentus, reglamentuojančius viešųjų erdvių tvarkymą miestelių ir kaimų teritorijose; • išanalizuoti veiksnius, padedančius skatinti viešųjų erdvių tvarkymą miestelių ir kaimų teritorijose; • įvertinti miesteliuose ir kaimuose suformuotas viešąsias erdves pagal suformuluotus viešųjų erdvių darnumo kriterijus (ekologiškumas, išskirtinumas, apribojimas, pasiekiamumas, socialinė integracija, adaptyvumas, įtrauktis / kompleksiškumas, biologinė įvairovė, centriškumas, saulėkaita ir pavėsis). • įvertinti viešųjų erdvių plėtros galimybes miesteliuose ir kaimuose.
Aprašymas: Research object. The public spaces towns and villages. Research aim is to assess the benefits and importance of public space management in towns and villages and the possibilities for development. Research objectives: • To analyze legal documents regulating the management of public spaces in the territories of towns and villages; • analyze the factors contributing to the promotion of public spaces in the towns and villages; • To evaluate the public spaces formed in towns and villages in accordance with the formulated criteria for the sustainability of public spaces (ecology, exclusivity, restriction, accessibility, social integration, adaptability, inclusion / complexity, biodiversity, centrality, sunshine and shade).
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7483
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense3541739328556344146lt.pdf77,43 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Ingrida Adamonytė.pdf3,04 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums