DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7460

Antraštė: Reguliuojamo drenažo Rietavo sav. Šiuraičių km. poveikis nuotėkiui, vandens kokybei ir aplinkai
Kitos antraštės: Impact of the Controlled Drainage in Rietavas Municipality, Šiuraičiai Village on Run-off, Water quality and Environment
Autoriai: Varkalys, Edgaras
Raktiniai žodžiai: dirvožemio drėgmė; reguliuojamas ir nereguliuojamas drenažas; melioracija; drenažo nuotėkis
soil humidity; controlled drainage; drainage; melioration;
Leidimo data: 4-Bir-2018
Santrauka: Tyrimo objektas – Rietavo savivaldybės, Tverų seniūnijos (7 km nuo Tverų miestelio tarp Pasklindžio ir Šiuraičių kaimo) tyrimų objektas ˗ reguliuojamo drenažo sistema. Sklypą skiria Gelžupės upelis. Dvipusio drenažo reguliavimo sistema įrengta 11,20 ha žemės plote. Tyrimo tikslas – išanalizuoti reguliuojamo drenažo įtaką nuotėkiui, vandens kokybinėms charakteristikoms ir aplinkai. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti dvipusio drėgmės reguliavimo drenažo mokslinę ir praktinę patirtį. 2. Išanalizuoti ir įvertinti reguliuojamo drenažo įtaką drenažo nuotėkiui Rietavo sav. Tverų sen. Pasklindžio ir Šiuraičių km. tyrimų objekte. 3. Įvertinti reguliuojamo drenažo vandens kokybines charakteristikas ir poveikį paviršiniams vandens telkiniams.
Aprašymas: The subject of the research is controlled drainage system in Rietavas municipality, Tverai eldership (7 km away from Tverai town between villages of Pasklindys and Šiuraičiai). The plot is divided by Gelžupė stream. The bidirectional drainage control system is installed in a land area of 11.20 ha. The aim of the research is to analyse impact of the controllable drainage on run-off, water quality parameters, and environment. The tasks are the following: 1. To analyse scientific and practical experience related to the bidirectional humidity control system of the drainage. 2. To analyse and evaluate impact of the controllable drainage on drain run-off in the research object in Rietavas municipality, Tverai eldership, and the villages of Pasklindys and Šiuraičiai.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7460
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense88058420932210773lt.pdf77,75 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
E. Varkalys 2018 05 22...pdf2,84 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums