DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7451

Antraštė: Racionalaus žemės naudojimo vertinimas Elektrėnų savivaldybėje
Kitos antraštės: Evaluation of rational land use in Elektrėnai municipality
Autoriai: Jakubauskaitė, Vaida
Raktiniai žodžiai: racionalus žemės naudojimas; žemės naudmenos; ūkininkų ūkiai; derlingumas;
rational land use; agricultural areas; farms; productivity.
Leidimo data: 4-Bir-2018
Santrauka: Tyrimo objektas: Elektrėnų savivaldybės žemės naudojimas Tyrimo tikslas – atlikti racionalaus žemės naudojimo vertinimą Elektrėnų savivaldybėje Tyrimo uždaviniai: Išanalizuoti žemės naudmenų kaitą Elektrėnų savivaldybėje 2002 – 2017 metais, apžvelgti dirvožemio derlingumo charakteristikas Elektrėnų savivaldybėje, aptarti pagrindinius žemės naudotojus ir jų vystomą žemės ūkio veiklą. Atliekant tyrimą naudotasi, mokslinės literatūros, teritorijų planavimą reglamentuojančių bei kitų dokumentų, susijusių su analizuojama tema, analizės, lyginimo, grafinio modeliavimo, apibendrinimo bei loginio abstrahavimo metodais. Gauti tyrimo rezultatai: 1. Apžvelgiant 2002 – 2017 metų laikotarpį Elektrėnų savivaldybėje žemės ūkio naudmenos sumažėjo 4652,64 ha, o racionaliai naudojant žemę svarbu jas išsaugoti. Mažėjimą įtakojo nesubalansuota urbanistinė plėtra, užstatytos teritorijų plotas padidėjo 994,54 ha. Taip pat svarbu išsaugoti miško naudmenis ir atskiras teritorijas didinti mišku, tai iš dalies vyksta, kadangi bendras miškų plotas padidėjo 1256,64 ha.
Aprašymas: Object of the study: Land use at the Elektrėnai municipality. Aim of the study – carry out an evaluation of rational land use in Elektrėnai municipality. Goals of the study: to analyse changes in agricultural areas at the Elektrėnai municipality from 2002 to 2017, to overview soil productivity characteristics at the Elektrėnai municipality, discuss key land users and their agricultural activities. For the study methods of analysis, comparison, graphic simulation, generalization and logical abstraction of the related scientific literature, territorial planning and other documents were utilised. Results of the study: 1. From 2002 to 2017 the agricultural area in Elektrėnai municipality decreased by 4652.64 ha, when for the rational land use this area must be maintained. The main reason for the decrease was unbalanced urban development, the built-up area increased by 994.54 ha. It is also important to maintain forest land and use separate areas for forestry. This is partially taking place, because the area of the forests increased by 1256.64 ha.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7451
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense6982343215051451248lt.pdf77,83 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
V.Jakubauskaite.pdf1,07 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums