DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7449

Antraštė: Vandens pralaidos konstrukcinių sprendinių analizė kelio atkarpoje Kaunas-Turžėnai
Kitos antraštės: Analysis of culvert stuctural design options on road Kaunas-Turžėnai
Autoriai: Ramaniukas, Karolis
Raktiniai žodžiai: vandens pralaida; konstrukcinė analizė; pagrindas
culvert; structural analysis; foundation
Leidimo data: 4-Bir-2018
Santrauka: Šiame darbe atliekama vandens pralaidos konstrukcinių sprendinių analizė kelio atkarpoje Kaunas –Turžėnai. Darbo tikslas – parinkti ir įvertinti vandens pralaidai rekonstravimui tinkamiausią konstrukcinį sprendinį kelio atkarpoje Kaunas–Turžėnai. Tyrimų uždaviniai: 1) atlikti literatūros analizę; 2) atlikti konstrukcinę stiprinimo variantų analizę, 3) palyginti siūlomus rekonstravimo variantus. Pagal konstrukcinės analizės rezultatus nustatyta, kad rekonstruojant esamą akmenų mūro pralaidą ir įrengiant gelžbetoninį kupolą (skaičiavimų variantas vandens pralaida ant standaus pagrindo) tinkamesnis variantas – įrengti „kasi“ tipo 500 cm aukščio – šiuo atveju lenkimo momentai gaunami mažesni (27,6 ÷30,1 proc.), nei įrengiant gelžbetoninę 382 cm arką.
Aprašymas: In this work the analysis of culvert structural solutions in the road section Kaunas– Turžėnai is carried out. Research aim is to select and evaluate the most suitable structural solution for culvert construction in the road section Kaunas–Turžėnai. Research objectives: 1) to perform literature analysis; 2) to perform a structural analysis of the variants for culvert rehabilitation; 3) to compare the proposed reconstruction variants. According to the results of the structural analysis it was found that by reconstructing the existing stone masonry culvert and installing a reinforced concrete dome (calculation variant culvert on a rigid base), a more suitable option is to install a 500 cm high “cassi” type – in this case smaller bending moments are obtained (27.6 ÷ 30. 1 percent) than the installation of a reinforced concrete arch of 382 cm.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7449
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense8056288880793836516lt.pdf77,69 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Karolis Ramaniukas.pdf11,88 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums