DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7447

Antraštė: Azoto ir fosforo srautų pokyčiai Šušvės upėje pagal skirtingus klimato kaitos scenarijus
Kitos antraštės: Changes of nitrogen and phosphorus fluxes in the Šušvė river under different climate change scenarios
Autoriai: Jačiunskytė, Vytautė
Raktiniai žodžiai: FyrisNP modelis; klimato kaita; fosforas; azotas; Šušvės upė
FyrisNP model; climate change; RCP; phosphorus; nitrogen
Leidimo data: 4-Bir-2018
Santrauka: Baigiamajame darbe analizuotas klimato kaitos poveikis bendrojo azoto ir bendrojo fosforo koncentracijoms ir jų srautams Šušvės upėje. Šiam tikslui įgyvendinti pritaikytas dinaminis FyrisNP 4.0.1 modelis. Tyrimui atlikti naudoti 1986–2005 m. laikotarpio vandens kokybės, žemėnaudos, oro temperatūros ir kt. duomenys. Klimato kaitos poveikiui įvertinti buvo naudojami du ateities scenarijai pagal tipines oro taršos emisijų projekcijas (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 ir RCP8.5), artimosios ateities (2016–2035 m.) ir tolimosios ateities (2081–2100 m.) laikotarpiams. Siekiant nustatyti, kokie tikėtini bendrojo azoto (Nbendr.) ir bendrojo fosforo (Pbendr.) pokyčiai ateityje, RCP scenarijai buvo palyginti su baziniu laikotarpiu (1986–2005 m.). Rezultatai parodė, kad nuotėkis Šušvės upės žiotyse pavasario mėnesiais (kovą–gegužę) mažės, tai galima susieti su potvynių ir sniego akumuliacijos žiemos metu sumažėjimu. Vasaros mėnesiais nuotėkis formuosis intensyviau, kadangi ateityje numatoma daugiau stiprių liūčių.
Aprašymas: Master Graduation Thesis analyzes the effect of climate change on nutrient (total nitrogen and total phosphorus) concentrations and loads in the Šušvė River, Middle Lithuania. Analysis was done using the dynamic FyrisNP 4.0.1 model and data on water quality, land use, temperature and etc. for the period 1986-2005. To evaluate the effect of climate change according to four projections (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5), two future scenarios for the near (2016-2035) and distant (2081-2100) future time periods were chosen: 2016-2035. RCP scenarios were compared with baseline period (1986-2005) in favour of establishing possible differences of total nitrogen (Ntot) and total phosphorus (Ptot) loads in the future. According to the results, runoff in the Šušvė River will decrease in a spring time (March-May). It can be related to floods and snow accumulation decrease during winter time.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7447
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense4200985737301405063lt.pdf78,17 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
V.Ja iunskyt _Magistrinis_2018..pdf1,78 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums