DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7444

Antraštė: Klaipėdos uosto dokuose iškasto grunto nusausinimo ir tolimesnio panaudojimo analizė
Kitos antraštės: An analysis of Dewatering and Further Use of Ground Excavated in the Port of Klaipėda
Autoriai: Narkus, Marius
Raktiniai žodžiai: jūrų uostas; gruntas; dumblas; sausinimas; geosintetiniai konteineriai
seaport; soil; sludge; drainage; geosynthetic containers
Leidimo data: 4-Bir-2018
Santrauka: Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste buvo atlikti dokų gilinimo darbai, kurių metu nustatyta, jog iškastas gruntas (dumblas) yra užterštas. Darbų metu susidarė apie 72000 m3 grunto, kuris šiai dienai yra saugojamas geosintetiniuose konteineriuose, kurie yra įrengti grunto saugojimo aikštelėje. Atsižvelgus į iškasto grunto laboratorinių tyrimų rezultatus, atlikta grunto mėginių fizinių - mechaninių savybių statistinė analizė, plokštės ant tampraus pagrindo konstrukcinė analizė bei trijų siūlomų tolimesnio grunto panaudojimo alternatyvų ekonominis palyginimas. Grunto mėginių fizinių - mechaninių savybių statistinės analizės metu buvo nustatyti pagrindiniai grunto granuliometrinės sudėties statistiniai rodikliai. Atlikus keturių galimų variantų plokštės ant tampraus pagrindo konstrukcinę analizę, nustatyti galimi maksimalūs plokštės nuosėdžiai.
Aprašymas: Docks dredging works were carried out at Klaipėda State Seaport. Work concludes that the excavated soil (sludge) is contaminated. During the course of work, about 72000 m3 of soil was created. The soil is currently stored in geosynthetic containers that are located in a ground storage site. Considering the results of the excavated soil, the following tasks were carried out: a statistical analysis of the physical properties of the soil samples, a structural analysis of the plates on the trowel base and an economical comparison between three alternatives of the proposed subsoil. During the statistical analysis of the physical properties of soil samples, the main statistical parameters of the soil's granulometric composition were established. After four possible variants, the construction of the plate on the base of the trowel has been established, which allows for maximum placement of the plate.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7444
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense2229515543388158232lt.pdf77,62 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
MBD-Narkus-Uztersto-grunto-panaudojimo-analize-18-05-06.pdf2,27 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums