DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7436

Antraštė: Flood risk assessment in the vicinity of kartena town using hec-ras 1d-2d models
Kitos antraštės: Potvynio rizikos vertinimas netoli Kartenos miesto, naudojant hec-ras 1d-2d modelius
Autoriai: Rubiu, Federico
Raktiniai žodžiai: Hydraulic modelling; flood risk assessment; inundation mapping; 1D model; 2D model
hidrotechnika; potvynių rizikos vertinimas; potvynių žemėlapių sudarymas; 1d modelis; 2d modelis
Leidimo data: 4-Bir-2018
Santrauka: Hydraulic models can be used to predict the consequences of flooding events. In this project, three hydraulic models were constructed using the software HEC-RAS and compared through a case study on Minija river. The models include (i) a 1-dimensional (1D) model, where river and floodplain flow is modeled in 1D, (ii) a combined 1D-2D model, where river flow is modeled in 1D and floodplain flow is modeled in 2D, and (iii) a pure 2D model, where river and floodplain flow is modeled in 2D. Important differences between data requirements, pre-processing, model set-up and results were highlighted and summarized, and a rough guide that may be used when deciding the appropriate type of model for a project, was presented. In addition, the sub-grid technique used in 2D HEC-RAS modelling was studied by investigating the influence of computational mesh structure and coupling between 1D and 2D areas. The results showed that all three models might successfully reproduce a historic flooding event. The 2D and 1D-2Ds model could also provide more detailed information regarding flood propagation and velocities on the floodplain.
Aprašymas: Hidraulinis modeliavimas sėkmingai ir plačiai naudojamas prognozuojant potvynius ir jų daromą žalą. Šiame darbe naudojant HEC-RAS programinės įrangos paketą, sukurti trys hidrodinamikos modeliai ir tarpusavyje palyginti Minijos ruožo ties Kartena praktiniu pavyzdžiu: vienmatis (1D), dvimatis (2D) ir hibridinis - kai upės vaga ir didesnė salpa modeliuojama vienmačiu modeliu, o atskira svarbi teritorija modeliuojama dvimačiu modeliu. Modelius lyginant tarpusavyje siekiama nustatyti ir įvertinti kiekvieno varianto privalumus ir trūkumus, aptarti kada kuris modeliavimo variantas priimtinesnis žiūrint kompiuterinio laiko sąnaudų ir gaunamų rezultatų atžvilgiu. Pradinių duomenų rengimo skirtumai, reikalingų išeities duomenų surinkimas, jų apdorojimas ir modelio duomenų bazės suformavimas. Darbe išdėstyta patirtis visais trimis atvejais turės atitinkamą praktinę naudą atliekant modeliavimą tiek su šia tieks su panašia modeliavimo sistema. Modeliuojant ypač svarbus dėmesys skirtas 1D modelio kalibravimui. Tam panaudoti ankstesnių magistrinių darbų metu sukaupti lauko tyrimai tirtame upės ruože. Taikant 1D modelį tėkmė modeliuota esant nusistovėjusiai (tada atliktas ir kalibravimo procedūra) ir nenusistovėjusiai tėkmei. 2D atveju ir kombinuotu atveju modeliuota tik nenusistovėjusi tėkmė. Rezultatų liginimas atliktas pagal nenusistovėjusios tėkmės ręžimo rezultatus.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7436
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense103892802586107286lt.pdf78,62 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Master Thesis (with corrections) (1).pdf1,83 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums