DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7435

Antraštė: „Žaliųjų“ viadukų projektinių sprendinių analizė
Kitos antraštės: The Analysis of Ecoducts Design Solutions
Autoriai: Miklušis, Tomas
Raktiniai žodžiai: kelias; „žaliasis“ viadukas; konstrukcija; gyvūnai; vanduo.
road; ecoduct; construction; animals; water.
Leidimo data: 4-Bir-2018
Santrauka: Paskutiniais metais Lietuvoje pagausėjo eismo įvykių, kuriuose pagrindiniai kaltininkai yra į kelią išbėgę gyvūnai. Siekiant kiek galima daugiau išvengti šių skaudžių įvykių, per kuriuos nukenčia ne tik patys gyvūnai, išbėgę į kelią, bet ir žūsta žmonės, reikia numatyti efektyvesnes aplinkosaugines priemones. Pažvelgus į pasaulinę praktiką, efektyviausia priemonė yra „žaliasis“ viadukas. Kadangi Lietuvoje tokio tipo aplinkosauginių priemonių nėra, šio tiriamojo darbo tikslas – išanalizuoti ir nustatyti optimaliausius „žaliojo“ viaduko įrengimo bei paviršinio vandens sutvarkymo projektinius sprendinius, tinkamiausius Lietuvai. Tyrimo metodai: Autodesk „Robot Structural Analysis“ programos pagalba buvo suprojektuoti keturi konstrukcijų variantai ir nustatyta, kuri konstrukcija bus patvariausia.
Aprašymas: n recent years, traffic accidents have increased in Lithuania, where the main perpetrators are animals fleeing the road. In order to avoid as much as possible these painful events that affect not only animals themselves, but also people, more effective environmental measures must be provided. Looking at global practice, the most effective tool is the ecoduct. Since there are no such types of environmental measures in Lithuania, the purpose of this research is to analyze and determine the optimal design solutions for the installation of ecoduct and surface water treatment, which are most suitable for Lithuania. Research methods: With the help of the Autodesk Robot Structural Analysis program four design variants were designed and the structure was found to be the most durable.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7435
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense1940574242703057786lt.pdf78,56 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
T.Miklusio_Magistro_darbas.pdf2,53 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums