DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
ASU apgintos disertacijos 2017 >
2017 ASU neprieinamos disertacijos (DISN17) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6679

Antraštė: Necheminių piktžolių kontrolės priemonių ir biologinių preparatų įtaka vasarinių rapsų agrocenozei
Kitos antraštės: the influence of non-chemical weed control and biopreparations on the agrocenosis of spring oilseed rape
Autoriai: Mockevičienė, Rita
Raktiniai žodžiai: vasariniai rapsai; necheminės piktžolių kontrolės priemonės; biologiniai preparatai
spring oilseed rape; non-chemical weed control; biopreparations
Leidimo data: 3-Sau-2018
Santrauka: Gauti tyrimų rezultatai teikia naujų žinių agronomijos mokslui apie inovatyvių necheminių piktžolių kontrolės priemonių įtaką ekologiškai auginamų vasarinių rapsų agrocenozei. Nustatyti dėsningumai, kad rapsų tarpueilių purenimas, drėgnasis vandens garas ir natūralus stelbimas, derinami su biologiniais preparatais, daro įtaką ne tik piktžolėtumui, bet priklausomai nuo meteorologinių sąlygų, augalų vystymosi, dirvožemio derlingumo, netiesiogiai veikia kenkėjų, ligų plitimą ir dirvožemio savybes.
Aprašymas: The results obtained in this study provide the agronomy science with new knowledge about the effects of innovative non-chemical weed control methods on the agrocenosis of organically grown spring oilseed rape. The regularities established in this study suggest that inter-row loosening, water steam and natural self-regulation in combination with biopreparations exert effect not only on weed incidence, but also indirectly, depending on the meteorological conditions, affect plant development, soil fertility, incidence of pests and diseases as well as soil properties.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6679
Priskirta kitiems rinkiniams:2017 ASU neprieinamos disertacijos (DISN17)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
R. Mockevičienė Disertacija.pdf3,37 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
authorLicense3299381863831323554.pdf84,32 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums