DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
ASU apgintos disertacijos 2017 >
2017 ASU neprieinamos disertacijos (DISN17) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6672

Antraštė: Partnerystės organizacinio mechanizmo fenomenas vietos veiklos grupėje
Kitos antraštės: The Phenomenon of the Partnership Organisational Mechanism in a Local Action Group
Autoriai: Štareikė, Eglė
Raktiniai žodžiai: partnerystė; organizaciniai procesai; vietos veiklos grupė; partnerystės organizacinis mechanizmas; kaimiškų vietovių vystimasis;
partnership; organizational process; local action group; partnership organisational mechanism; rural area development;
Leidimo data: 14-Gru-2017
Santrauka: Disertacijoje nagrinėjamas mechanizmo veikimo principų ekstrapoliavimas į vietos veiklos grupės partnerystės organizacinį procesą bei partnerystės organizacinio mechanizmo savybių raiška vietos veiklos grupės praktikoje. Pagrindinis dėmesys skiriamas kaimiškų vietovių vystymo procesų ypatumams, suinteresuotiesiems, partnerystės proceso elementams ir sąryšiams tarp jų, partnerystės veiklų sinchronizacijos lygiui bei partnerystės organizacinių mechanizmų formavimuisi.
Aprašymas: In this dissertation the extrapolation of mechanism functioning principles to the organisational process of a local action group partnership and characteristics which are inherent to it in the practices of local action group is examined. The main focus in the dissertation is given to analysis of the special features of rural area development processes, stakeholders, physical elements of the partnership process, their interconnections, the level of synchronisation of partnership activities and the formation of partnership organisation mechanisms in local action groups.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6672
Priskirta kitiems rinkiniams:2017 ASU neprieinamos disertacijos (DISN17)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Štareikė E. Summary.pdf1,3 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Štareikė E. Disertacija.pdf2,99 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
authorLicense1695510585504942190.pdf84,45 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums