DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
ASU apgintos disertacijos 2017 >
2017 ASU disertacijos (DIS17) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6199

Antraštė: Žemės dirbimo elementų pasipriešinimo judėjimui ir dilimo mažinimas modeliuojant geometrinius parametrus bei stiprinant paviršius kompozicinėmis dangomis
Kitos antraštės: Reduction of Wear And Resistance to Movement on Soil Tillage Elements by Modeling the Geometric Parameters and Strengthening Surfaces with Composite Coatings
Autoriai: Skirkus, Remigijus
Raktiniai žodžiai: dilimo modeliavimas; abrazyvinis dilimas; volframo karbidas
wear modeling; abrasive wear; tungsten carbide
Leidimo data: 14-Rug-2017
Santrauka: Disertacijoje išanalizuotos žemės dirbimo mašinų dalių darbo sąlygos, dalių ilgaamžiškumo didinimo metodai, gamybai naudojamos medžiagos ir technologijos. Darbe išanalizuoti žemės dirbimo mašinų darbo dalių skaitinio vertinimo metodai, jų galimybės, modeliavimo rezultatų realumas. Programinio paketo Abaqus pagrindu sukurtas baigtinių elementų modelis trinties poros „dirvos dirbimo elementas – priemolio dirva“ kontaktinėms jėgoms dirvos dirbimo elemente ir įtempimams dirvoje bei suminei pasipriešinimo jėgai skaičiuoti. Nustatyta, kad antgalio geometriniai parametrai turi įtakos judėjimo pasipriešinimui dirvoje, jos sluoksni suardymui bei kontaktinių jėgų koncentracijoms dirvoje ir antgalio briaunose bei paviršiuose, kas lemia netolygų antgalio dilimą. Sukurti rankinio elektrolankinio apvirinimo elektrodai dangoms su skirtingos koncentracijos ir grūdėtumo volframo karbido grūdeliais anglingo ir nerūdijančio plienų matricose apvirinti. Laboratoriniais tyrimais bei gamybiniais bandymais ištirta šiais elektrodais apvirintų dangų volframo karbidų grūdelių koncentracijos ir matmenų įtaka (anglingo ir nerūdijančio plienų matricose) apvirintų sluoksnių struktūrai, kietumui ir tribologinėms charakteristikoms. Tyrimams pagaminti sukurtų elektrodų sudėties „receptai“ gali būti panaudoti šių apvirinimo medžiagų gamintojų.
Aprašymas: The dissertation analyzed tillage machine parts working conditions, parts longevity increase methods, for the production used materials and technology. At work analyzed tillage machines working parts numerical evaluation methods, their possibilities, the reality of modeling results. Based on software package Abaqus created finite element model of friction pairs “soil tillage element - loam soil" for contact forces on soil tillage element, soil stress, total force of resistance to movement calculations. It was determined that tip geometric parameters affect the movement resistance in soil, destruction of layers and the contact forces concentrations in soil, tip edges and surfaces, which leads to uneven wear of the tip. Created manual arc welding electrodes for coatings with different concentrations and grain size of tungsten carbide in carbonaceous and stainless steel matrices. Arc welded coatings with varying particle concentration and size of tungsten carbide influence (carbonaceous and stainless steel matrix) to structure of the layers, hardness and wear resistance was evaluated by laboratory and industrial testing.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6199
Priskirta kitiems rinkiniams:2017 ASU disertacijos (DIS17)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
R. Skirkus lic. disertacija.pdf958,25 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Santrauka_RS.pdf1,75 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Disertacija_Remigijus Skirkus.pdf5,67 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums