DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
ASU apgintos disertacijos 2017 >
2017 ASU disertacijos (DIS17) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6180

Antraštė: Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medžių-vilkų aplinkos ir genetinis sąlygotumas
Kitos antraštės: Environmental and genetic attributes of wolf trees’ morphological types in Scots pine (Pinus sylvestris L.)
Autoriai: Makrickienė, Ekaterina
Raktiniai žodžiai: medžių diferenciacija; lajos forma; prieaugis; konkurencija
tree differentiation; crown form; increment; competition
Leidimo data: 11-Rug-2017
Santrauka: Šioje disertacijoje mes išskyrėme du paprastosios pušies medžių-vilkų morfotipus. Naudojant aplinkos ir palikuonių analizės, dendrochronologijos ir genetikos metodus mes nustatėme paprastosios pušies medžių-vilkų augimo ypatumus. Tai leido nustatyti ženklius genetinius ir ekologinius skirtumus tarp medžių-vilkų ir kitų augimo klasių medžių bei tarp dvejų medžių-vilkų morfotipų. Mūsų tyrimai atskleidė, kad abu medžių-vilkų morfotipai genetiškai skyrėsi nuo eilinių paprastosios pušies medžių, kas nulėmė statistiškai patikimus skirtumus tarp medžių-vilkų ir eilinių medžių reakcijų dirvožemio derlingumui ir mezoreljefui. Palyginus medžių-vilkų ir eilinių medžių vidutinius metinius radialiuosiusprieaugius, greitesnis medžių-vilkų augimas pastebėtas iki 35 metų. Jautrumas aplinkos veiksniams stipriai priklausė nuo medžių-vilkų morfotipo. Antrojo morfotipo medžiai-vilkai buvo jautresni kritulių kiekiui, o eiliniai medžiai ir pirmojo morfotipo medžiai-vilkai – oro temperatūrai. Palikuonių analizė atskleidė, kad jau nuo pirmų augimo metų medžių-vilkų palikuonys turėjo ilgesnius šoninius ūglius ir didesnį šoninių ūglių kiekį, o eilinių medžių palikuonys suformavo didesnį aukščio prieaugį.
Aprašymas: In this thesis we approved the existence of two wolf trees‘ morphological types in Scots pine (Pinus sylvestris L.). With the use of environmental and progeny analysis, dendrochronology and genetic methods we assessed the wolf trees in Scots pine from several points of view. This allowed us to find out the differences both between the regular trees and wolf trees and between the two wolf trees‘ morphological types. Both morphological types were genetically different from the regular Scots pine trees, what resulted in significant differences between the two wolf tree morphological types and the regular trees in their responses to soil fertility and mezorelief. Comparing the annual increments of wolf trees and regular trees, we could observe faster growth of the wolf trees up to the age of 35 years. Sensitivity to the climatic factors strongly depended on the wolf tree morphological type. The second morphological type exhibited a stronger response to precipitation, while the control trees and the first wolf tree morphological type had stronger responses to temperature. Progeny analysis showed that as early as the first year of growth, the wolf tree progenies had longer branches and a higher branch number, while the progenies of the regular trees had bigger height increment.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6180
Priskirta kitiems rinkiniams:2017 ASU disertacijos (DIS17)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Dissertation_Ekaterina M_final_complete.pdf3,63 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Disertacijos santrauka_Ekaterina M.pdf1,45 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
authorLicense1525792207832021837.pdf83,67 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums