DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6104

Antraštė: Žėlinių kokybė po neplynų kirtimų Mickūnų girinkijoje
Kitos antraštės: Analysis of natural regeneration after non-clear felling in Mickūnų district
Autoriai: Pavilionis, Mindaugas
Raktiniai žodžiai: žėlimas; savaiminukai; neplynieji kirtimai; nederlinga augavietė
regeneration; naturally growings; non-clear cuttings; unproductive habitat
Leidimo data: 23-Bir-2017
Santrauka: Darbo objektas – neplynieji kirtimai nederlingose augavietėse (Lb, Nb) Mickūnų girininkijoje. Darbo tikslas – įvertinti Mickūnų girininkijos žėlinių kokybę ir ją lemiančius veiksnius po neplynų (atvejinių) kirtimų. Darbo metodai – tyrimai vykdyti 2009–2016 metų laikotarpyje Mickūnų girininkijos neplynųjų kirtimų kirtavietėse, kuriose buvo tolygiai išdėstytos apskaitos aikštelės sąlyginai vienodais atstumais sklypų įstrižainių kryptimis, siekiant atlikti žėlinių apskaitą ir įvertinti jų kokybę. Kiekvienoje apskaitos aikštelėje atlikti šie vertinimai: savaiminukų rūšis ir gausa, savaiminukų gyvybingumas, žolinės dangos agresyvumo laipsnis, žvėrių pažeidimai. Gautų duomenų apdorojimui, t. y. grafiniam duomenų pavaizdavimui, buvo naudojama Microsoft Excel programa, nuotraukoms apdoroti buvo naudojamas Adobe Photoshop CC 2017 programa.
Aprašymas: The object of the thesis – non-clear cutting in barren habitats (L NB) of Mickūnų forestry. The aim of the thesis - to evaluate the quality of growth in Mickūnų forestry and its influencing factors after non-clear (wise) cuttings. Work methods – the research was carried out in the period 2009-2016 of Mickūnų forestry non-clear felling logging sites, which were evenly distributed throughout the accounting area relatively evenly spaced diagonal direction of plots to carry out growth accounting and assess their quality. The following assessments were performed in each of the recording sites: spontaneous growth and their abundance, vitality of spontaneous growth, the level of aggression while speaking about grass cover, animals violations. Received graphic data was processed with Microsoft Excel and images were processed using Adobe Photoshop CC 2017 program.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6104
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Mindaugo Povilionio magistrinis.pdf2,4 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
authorLicense Pavilionis..pdf83,1 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums