DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6085

Antraštė: Kelio pylimų (iškasų) įtakos transporto triukšmo sklaidai tyrimas
Kitos antraštės: Influence of Road Embankment (Excavation) on Traffic Noise Propagation
Autoriai: Paulauskas, Vilius
Raktiniai žodžiai: Transporto triukšmas; kelias; iškasa; pylimas; garso lygis
traffic noise; road; excavation; road embankment; sound level
Leidimo data: 23-Bir-2017
Santrauka: Magistriniame darbe nagrinėjama transporto sukeliama triukšmo tarša ir jo sklaidos priklausomybė nuo kelio iškasų ar sankasų. Skirtinguose pasirinktuose objektuose atlikti matavimai ir įvertinti jų pakitimai priklausomai nuo triukšmo priėmėjo vietos kelio atžvilgiu. Pasirinktuose objektuose, nustatyta jog yra viršytos HN33:2011 higienos normos gyvenamojo namo aplinkoje prie kelio ant pylimo 60 m nuo važiuojamosios dalies lygus 67,9 dB. Prie kelio iškasoje skaičiavimai parodė, kad 20 metrų nuo iškasos krašto link gyvenamojo namo kiemo garso lygis buvo 62,6 dB ir neviršijo ribinės vertės.
Aprašymas: Master thesis analyses the noise pollution caused by transport and noise propagation dependence on the road excavations or noise barrier systems. Measurements were performed and changes, depending on the local noise maker, were evaluated on different selected sites. The research revealed that HN33: 2011 - the hygiene standard for residential home environment was exceeded, standing at 67.9 dB, on the 60- metres road embankment from the roadway. The pit road calculations showed that 20 meters from the edge of the excavations to residential building in the courtyard the sound level was 62.6 dB and not exceeded the limit.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6085
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense Paulauskas.pdf83,12 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Paulauskas.pdf1,69 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums