DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6070

Antraštė: Cetano skaičių didinančio priedo įtaka dyzelino ir etanolio mišiniu veikiančio variklio darbui ir deginių emisijai
Kitos antraštės: Effect of cetane number improver on engine performance and emissions of one cylinder DI diesel engine fueled with ethanol-diesel blend fuel.
Autoriai: Jankauskas, Aurimas
Raktiniai žodžiai: dyzelinis variklis; dyzeliniai degalai; emisija; etanolis; cetano skaičius
diesel engine; diesel fuel; emission; ethanol; cetane number.
Leidimo data: 22-Bir-2017
Santrauka: Aleksandro Stulginskio Universitete, Jėgos ir Transporto Mašinų Inžinerijos Institute buvo atlikti oru aušinamo, vieno cilindro dyzelinio variklio “ORUVA F1L511” darbo rodiklių ir deginių emisijos eksperimentiniai tyrimai. Variklio apkrovos charakteristikos registruotos esant pastoviems alkūninio veleno sūkiams n=2000min-1. Buvo paruošti septyni dyzelinių degalų ir etanolio mišiniai su įvairiais cetano skaičių didinančio priedo procentais. Tyrimų rezultatai palyginti su grynais dyzeliniais degalais veikiančio variklio rodikliais. Palaipsniui didinant variklio apkrovą, buvo matuojamos oro ir degalų masinės sąnaudos deginių emisijos ir dūmingumas. Analizuojant gautus duomenis matyti, kad mažiausia anglies monoksido (CO) emisija buvo gauta, varikliui veikiant su D10E + 0,2vol. % mišiniu. Maksimali NO emisija (1909,72 ppm) buvo gauta varikliui veikiant D10E + 0,08vol. % degalų mišiniu didžiausia apkrova (0,53 MPa).
Aprašymas: Studies conducted at Aleksandas Stulginskis University (ASU) of Power and Transport Machinery Engineering Institute. Experiments were carried out with one cylinder, air cooled, DI diesel engine operating with diesel fuel and ethanol fuel blend with D10E, the cetane number improving additive 2-ethylhexyl nitrate. Load characteristics were taken at engine speed of n = 2000 rpm which corresponds to maximum torque mode. The air mass and fuel mass consumption along with CO, CO2, NO, NO2, NOx, CH emissions and smoke of the exhaust were measured at engine load gradually increased up to maximum of 0.53 MPa. Analysis of the data obtained shows that the lowest emission of carbon monoxide (CO) was measured when operating with D10E + 0.2% CN improver blend.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6070
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Jankauskas.pdf3,79 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
authorLicense Jankauskas.pdf83,45 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums