DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6068

Antraštė: Biodyzelino įtaka Common rail sistemos įpurškimo charakteristikoms
Kitos antraštės: Biodiesel influence on the Common rail injection parameters
Autoriai: Aglinskas, Kęstutis
Raktiniai žodžiai: biodyzelinas; dyzeliniai degalai; Common rail
biodiesel; diesel; common rail;
Leidimo data: 22-Bir-2017
Santrauka: Baigiamajame darbe nagrinėjama degalų įpurškimo charakteristikų pokyčiai naudojant biodyzelino ir mineralinio dyzelino mišinius. Tyrimo tikslas - ištirti biodyzelino įtaką Common-Rail sistemos įpurškimo charakteristikoms. Buvo parengta tyrimo metodika ir įranga. Atlikus Common-rail įpurškimo sistemos tyrimus nustatyta, kad purškiant nedidelę pagalbinę degalų porciją, degalų klampos ir tankio pokyčiai gali lemti ženklius įpurškimo charakteristikos pokyčius. Didžiausias įpurškimo charakteristikų skirtumas, įpurškiant pagalbinę porciją po pagrindinio įpurškimo, lyginant su dyzeliniais degalais, gautas įpurškiant 75RME mišinį ir gryną RME. Įpurškiant RME maksimalus įpurškimo greitis buvo 1,6 % mažesnis, o maksimalus įpurškimo greitis pasiektas 70 s vėliau, nei įpurškiant dyzeliną.
Aprašymas: This paper analyses changes to fuel injection characteristics when blends of biodiesel and mineral diesel are used. The aim of the research is to investigate the impact of biodiesel on Common-Rail system injection characteristics. Research methodology and equipment were prepared. After completion of the research on the Common-Rail injection system, it was determined that when a small amount of additional fuel is injected, changes in fuel viscosity and density may determine considerable changes in injection characteristics. The biggest difference injection characteristics injecting pilot injection after the main injection, as compared with diesel fuel obtained by injecting a mixture of 75RME pure RME. Injecting RME maximum injection rate was 1.6% lower than the injection of diesel fuel. Use pilot injection after the main injection RME in a low pressure (50 MPa).
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6068
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
K.AGLINSKAS.pdf1,15 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
authorLicense Aglinskas.pdf83,99 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums