DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6023

Antraštė: Raseinių r. sav. Betygalos miestelio nuotekų tinklų projektinių duomenų ir kadastrinių duomenų analizė
Kitos antraštės: Analysis of Betygala Town sewage system objects data and cadastral specifics in region of Raseiniai
Autoriai: Grinius, Evaldas
Raktiniai žodžiai: kadastriniai matavimai; geodezija; statybos darbai; inžineriniai tinklai; kontroliniai matavimai
cadastral surveying; geodesy; construction; engineering systems; control measurements
Leidimo data: 20-Bir-2017
Santrauka: Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir palyginti inžinerinių tinklų projektinius duomenis su duomenimis, gautais atlikus kadastrinius matavimus bei aptarti nuokrypių priežastis. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti mokslinius straipsnius bei kitus su matavimų metodika susijusius dokumentus, siejant su pagrindine darbo problema. 2. Palyginti projektinius duomenis su duomenimis, kurie buvo gauti atlikus kadastrinius matavimus. 3. Įvertinti kadastrinių matavimų metu nustatytų duomenų neatitikimo projektui priežastis. Tyrimo metodai. Šiam tyrimui naudota informacija ir duomenys iš techninio projekto, topografinio plano, kontrolinių geodezinių planų, inžinerinių tinklų inventorizacijos, mokslinių straipsnių ir darbų, techninių reglamentų.
Aprašymas: Research aim - to analyze and compare the results of data obtained through the cadastral measurements with engineering design data in sewage system networks and discuss the reasons for the deviation. Research tasks: 1. To analyze scientific articles, documents and other related measurement methods in conjunction with the main labor problem. 2. Compare data with the design data generated by the cadastral measurements. 3. Rate cadastral measurements detected discrepancy causes the project. Research methods. This study is based on data from the information and technical project, topographic plan, geodetic control plans, engineering network inventory, scientific articles and works of technical regulations.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6023
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense Grinius.pdf83,3 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
MBD_Evaldas Grinius .pdf4,42 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums