DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2017 baigamieji magistratros darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6014

Antraštė: Kadastriniais matavimais suformuotų žemės sklypų atitikimo preliminariems dokumentams analizė
Kitos antraštės: Analysis of land parcels defined by cadastral measurements according to preliminary documents
Autoriai: Urbonas, Vytautas
Raktiniai žodžiai: Analysis of land parcels defined by cadastral measurements according to preliminary documents
Cadastral measurements; preliminary documents; analysis of land parcels; restrictions; configuration.
Leidimo data: 19-Bir-2017
Santrauka: Buvo atlikta kadastriniais matavimais suformuotų žemės sklypų atitikimo preliminariems dokumentams analizė. Nustatyta, kad daugumos tiriamų sklypų plotai neatitiko pirminių registruotų plotų, didžiausias ploto trūkumas sudarė 8,27% nuo bendro ploto. Žemės sklypų konfigūracija kito beveik trečdalyje sklypų. Apribojimai kito taip pat kaip ir konfigūracija – šiek tiek daugiau nei trečdalyje sklypų, o sąsaja tarp prieš tai naudotos ir dabartinės koordinačių sistemos bei sklypų konfigūracijos pokyčio yra akivaizdi.
Aprašymas: The analysis of land parcels defined by cadastral measurements according to preliminary documents was performed. It was found that most of the size of surveyed land parcels did not meet the primary registered areas, the greatest lack of area accounted for 8.27% of the total area. Land parcel configuration is changed for almost one third of the plots. Restrictions as well as the configuration changed a little more than in one third of the plots, and the interface between the previously used and the current coordinate system and land parcels configuration is obvious.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6014
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2017

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Urbonas.pdf1,89 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
licencineSutartis Urbonas.pdf83,56 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums